การฝึกประจำสัปดาห์ เดือนกุมภาพันธ์

การฝึกตามแบบฝึกท่าพระราชทาน เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่  และฝึกทบทวนตามแบบฝึกท่าพระราชทาน ให้ปฏิบัติอย่างพร้อมเพรียง ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่างๆ และสามารถนำไปถ่ายทอดกับผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ ได้อย่างถูกต้อง

  1. พล...สยาม บุญสม ผบก.ตร.มหด.รอ.904, รอง ผบก., ผกก. ตรวจจำนวนกำลังพลฝึกประจำสัปดาห์

รูปที่ 1.1

2. การฝึกท่ากระบี่ ตามแบบฝึกท่าพระราชทาน โดยมี ...จตุพร พลภักดี รอง ผกก. และ ...กฤษกร หอมจรรยา เป็นผู้ทำการฝึกให้ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

รูปที่ 2.1

รูปที่ 2.2

รูปที่ 2.3

รูปที่ 2.4

รูปที่ 2.5

รูปที่ 2.6

3. การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตามแบบฝึกท่าพระราชทาน โดยมี ...วีพงษ์ กงแก้ว ผกก.1 เป็นผู้ทำการฝึกให้กับข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

รูปที่ 3.1

รูปที่ 3.2

รูปที่ 3.3