กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

▶️ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ก.ค.๖๓ ตั้งแต่ 🕘เวลา ๐๙.๐๐- ๑๕.๐๐ น.

▶️ ▶️ พล.ต.ต.สยาม บุญสม ผบก.ตร.มหด.รอ.๙๐๔ พร้อมด้วย รอง ผบก.ฯ , ผกก.ฯ , กำลังพลข้าราชการตำรวจ – ครอบครัวและประชาชน จิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต

▶️ ▶️ โดยสภากาชาดไทย

▶️ สถานที่ : ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๑ อาคารที่ทำการชั่วคราว บก.ตร.มหค.รอ.๙๐๔ (มืองทองธานี)

▶️ ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อยกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

▶️ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ก.ค.๖๓ ตั้งแต่ 🕘เวลา ๑๐.๐๐ น.

▶️ ▶️ พล.ต.ต.สยาม บุญสม ผบก.ตร.มหด.รอ.๙๐๔ ผกก.ฯ , มอบหมายให้
▶️ พ.ต.อ.เรืองรัตน์ หงษ์ทิพรัตน์ ผกก.2 ฯ
▶️ พ.ต.ท.ชัยสิทธิ์ วงษ์ทอง รอง ผกก.๒ ฯ
▶️ พ.ต.ท.ปิยฉัตร ณ พัทลุง รอง ผกก.๒ ฯ
▶️ นำกำลังพลข้าราชการตำรวจ จิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต

▶️ ▶️ โดยสภากาชาดไทย

▶️ สถานที่ : ณ ห้องประชุม 404 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง