กิจกรรมจิตอาสาปลูกกล้าไม้เพื่อแผ่นดิน ณ อุทยานสุขภาพ 300 ไร่ รร.นรต.

ด้วย บช.ก. จัดให้มีกิจกรรมจิตอาสาปลูกกล้าไม้เพื่อแผ่นดิน จุดประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึก ในการรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลให้แก่ระบบนิเวศ รวมถึงเสริมสร้างทัศนียภาพและความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคม

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.63 🕘เวลา 09.00 – 12.00 น.

นำการปฏิบัติโดย
พล.ต.ต.สยาม บุญสม ผบก.ตร.มหด.รอ.904
พ.ต.อ.วรศักดิ์ บัณฑิต รอง ผบก.ฯ ,
พ.ต.อ.วีพงษ์ กงแก้ว ผกก.1 ฯ
พ.ต.อ.ชัยฏิภูมิ อำนวยชัย ผกก.5 ฯ ,
พ.ต.ท.ธนพันธ์ จันทร์เทพ รอง ผกก.3 ฯ ,
พ.ต.ท.ณัฐพงศ์ ปัญญากาญจน์ สว.กก.5 ฯ ,
พ.ต.ต.สุนทร ประตูใหญ่ สว.กก.วิเคราะห์ฯ

พร้อมด้วย
จิตอาสา 904 ในสังกัด
ข้าราชการตำรวจ กก.5 บก.ตร.มหด.รอ.904

ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาปลูกกล้าไม้เพื่อแผ่นดิน ณ อุทยานสุขภาพ 300 ไร่ รร.นรต. อ.สามพราน จ.นครปฐม

การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย