ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย…

Read More