ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจิตอาสา
ข่าวประกาศและคำสั่ง
ข่าวรับสมัคร

คอมมานโดจิตอาสานำกำลังพล กก.สายตรวจ บก.ปพ. ทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดและพัฒนาสถานที่ วัดลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภ…

คอมมานโดจิตอาสา นำกำลังพล กก.สายตรวจ บก.ปพ. ทำกิจกรรมจิตอาสา มอบสิ่งของและข้าวสาร ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภ…

คอมมานโดจิตอาสานำกำลังพลจิตอาสา กก.๓ บก.ปพ. จำนวน ๗ นาย ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบริเวณ สวน หน้าประตูทางเข้า บก.ปพ ทำการตัดหญ้า เก็บขยะ และดูแลทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพื้นที่ฯ ณ อาคารบ้านพักกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ(เมืองทองธานี) ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภ…

คอมมานโดจิตอาสา นำกำลังพลจิตอาสา กก.๓ บก.ปพ. จำนวน ๒ นาย ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด เก็บขยะ บริเวณ พระพุทธพิทักษ์ธรรมนำชัย สมเด็จพระนเรศวร พญานาคราช ณ ที่ทำการเดิม บก.ปพ. โชคชัย๔ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภ…

คอมมานโดจิตอาสา นำกำลังพลจิตอาสากก.๔ บก.ปพ. พัฒนาพื้นที่บริเวณรอบวัด เก็บกวาด ทำความสะอาด ณ วัดบ่ออ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภ…

คอมมานโคจิตอาสา มอบหมายให้ พ.ต.ต.หญิง ธัญญ์ธวัล คดดวง สว.ฝอ.บก.ปพ. นำกำลังพลจิตอาสา พัฒนาทำความสะอาดบริเวณรอบๆ วัด ณ วัดสนามเหนือ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภ…

คอมมานโดจิตอาสานำกำลังพลจิตอาสากก.๓ บก.ปพ. จำนวน ๕ นาย ปลูกต้นไม้ ตัดหญ้า เก็บขยะ ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ภายในบริเวณ หน้าตึกอาคารบ้านพักกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ(เมืองทองธานี) ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภ…

คอมานโดจิตอาสา พร้อมเจ้าหน้าที่จิตอาสา กก.2 บก.ปพ. ทำกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดภายในพื้นที่ วัดบางพัง ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของท่าน พล.ต.ท.…

คอมมานโดจิตอาสา มอบหมายให้ พ.ต.ต.หญิง ธัญญ์ธวัล คดดวง สว.ฝอ.บก.ปพ. นำกำลังพลจิตอาสา มอบข้าวสารจำนวน 90 กิโลกรัม ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด เนื่องในวันฉัตรมงคล ซึ่งเป็นวันสำคัญอันรำลึกถึงพระราชพิธีราชาภิเษกและฉลองพระเศวตฉัตรของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์ รัชการที่ 10 ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภ…

คอมมานโดจิตอาสาร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญสาธารณาประโยชน์ ทำความสะอาด เก็บกวาดใบไม้และขยะบริเวณ วัดสุทธิวราราม ถนนเจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลางภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ…

คอมมานโดจิตอาสาร่วมกันส่งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ถุงปันสุข เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) จำนวน 600 ชุด

วัน อาทิตย์ ที่ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.00-09.00 น. 2.สถ…

คอมมานโดจิตอาสา ดำเนินตามโครงการ ” สายตรวจคอมมานโด ร่วมแรงร่วมใจ สู้ภัยโควิด-19 ” มอบข้าวกล่องให้ประชาชนเพื่อช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชาติ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันนี้( 29 เม.ย. 65 ) เวลา 20.00 น. ภายใต้การอำนวยการขอ…

จิตอาสา 904 นำโดย นางสุทารัตน์ อรุณบรรเจิดกุล หัวหน้าจิตอาสา 904 จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์และส่วนราชการในพื้นที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภัตตาหารเพล – น้ำปานะ และสิ่งของพระราชทานมอบให้แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

จิตอาสาเฉพาะกิจ วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.3…

คอมมานโดจิตอาสา นำกำลังพลจิตอาสา กก.๔ บก.ปพ. พัฒนาพื้นที่ บริเวณรอบวัด เก็บกวาด ทำความสะอาด ล้างห้องน้ำ ณ วัดบ่อ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภ…

จิตอาสา 904 นำโดย นางสุทารัตน์ อรุณบรรเจิดกุล หัวหน้าจิตอาสา 904 จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์และส่วนราชการในพื้นที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภัตตาหารเพล – น้ำปานะ และสิ่งของพระราชทานมอบให้แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 09.30 – 11.30 น.สถานที่ :…

คอมมานโดจิตอาสา นำกำลังพลจิตอาสา กก.6 บก.ปพ. ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาด ณ วัดหงษ์ทอง ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภ…

คอมมานโดจิตอาสาพร้อมเจ้าหน้าที่จิตอาสา กก.2 บก.ปพ.ทำกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดภายในพื้นที่วัดช่องลม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของท่าน พล.ต.ท.…

คอมมานโดจิตอาสา มอบหมายให้ ร.ต.อ.วิรันต์โรจน์ แก้วแสนสาย รรท. รอง สว.ฝอ.บก.ปพ. นำกำลังพลจิตอาสา จำนวน 10 นาย เข้าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในเดือนมหามงคล ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภ…

คอมมานโดจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญสาธารณาประโยชน์ ทำความสะอาด เก็บกวาดใบไม้และขยะบริเวณ วัดผาสุขมณีจักร -อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลางภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ…

คอมมานโดจิตอาสา ดำเนินตามโครงการ ” สายตรวจคอมมานโด ร่วมแรงร่วมใจ สู้ภัยโควิด-19 ” มอบข้าวกล่องให้ประชาชนเพื่อช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชาติ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันนี้( 26 เม.ย. 65 ) เวลา 16.00 น. ภายใต้การอำนวยการขอ…

คอมมานโดจิตอาสามอบหมายให้ พ.ต.ต.หญิง ธัญญ์ธวัล คดดวง สว.ฝอ.บก.ปพ. นำกำลังพลจิตอาสา มอบข้าวสารอาหารแห้ง ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภ…

คอมมานโดจิตอาสา มอบหมายให้ พ.ต.ต.หญิง ธัญญ์ธวัล คดดวง สว.ฝอ.บก.ปพ. นำกำลังพลจิตอาสา พัฒนาทำความสะอาดบริเวณรอบๆ วัด ณ วัดกลางเกร็ด ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภ…

คอมมานโดจิตอาสา นำกำลังพลจิตอาสา กก.6 บก.ปพ. ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาด ณ วัดสลักเหนือ ตำบลบ้านใหม่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภ…

คอมมานโดพร้อมเจ้าหน้าที่จิตอาสา กก.2 บก.ปพ. ทำกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดภายในพื้นที่ วัดสลักเหนือ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของท่าน พล.ต.ท.…

คอมมานโดจิตอาสา นำกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดลานวัดและห้องน้ำของวัดผาสุกมณีจักร ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลางภายใต้การอำนวยการของพล.ต.ท.จิรภพ …

คอมมานโดจิตอาสา ทำความสะอาด เก็บขยะ และเช็ดกระจก บริเวณสถานีรถไฟหลวง สวนจิตรลดา แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม และบริเวณรอบสถานีรถไฟฯ

วันนี้( 13 เม.ย.65 ) เวลา 11.30 น. ภายใต้การอำนวยการของ…

คอมมานโดจิตอาสามอบหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์สเปรย์การ์ดแบบพกพา และ Face shield ตามโครงการ “สายตรวจคอมมานโด ร่วมแรงร่วมใจ สู้ภัยโควิด-19” ให้กับเจ้าหน้าที่ด่านเก็บเงินค่าผ่านทางพิเศษเชียงราก อ.สามโคก จว.ปทุมธานี และประชาชนที่เดินทางกลับต่างจังหวัดช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ เพื่อใช้ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันนี้( 12 เม.ย.65 ) เวลา 14.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ…

คอมมานโดจิตอาสา พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่จิตอาสา กก.2 บก.ปพ.ปฏิบัติภารกิจจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดบางพัง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของท่าน พล.ต.ท.…

คอมมานโดจิตอาสานำกำลังพลจิตอาสา 5 นาย บริการประชาชนประจำจุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 โดย ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด แนะนำประชาชนในการป้องกันทรัพย์สินจากมิจฉาชีพ หรือเหตุต่างๆ ตลอดจนช่วยเหลือประชาชนในการยกสัมภาระและแนะนำจุดจำหน่ายตั๋วในการเดินทาง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ จตุจักร (หมอชิต2)

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลางภายใต้การอำนวยการของท่าน พล.ต.ท.จ…

คอมมานโด จิตอาสาพร้อมด้วยจิตอาสาทุกภาคส่วนในพื้นที่ ร่วมกันส่งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ถุงปันสุข เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) จำนวน 600 ชุด ทั้งนี้ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมกันปฎิบัติตนตามมาตราการในการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดและร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นและร่วมกันสร้างการรับรู้ตามมาตรการให้ประชาชนอย่างทั่วถึง

อำนวยการโดย: พล.ต.ท. จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. พ.ต.อ.ธีรชาติ…

คอมมานโด จิตอาสา นำกำลังพลจิตอาสา กก.1 บก.ปพ.ทำกิจกรรมแจกอาหารกล่องให้กับประชาชนบริเวณริมถนนราชดำเนิน ใกล้กับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภ…

คอมมานโดจิตอาสา นำกำลังพลจิตอาสา กก.6 บก.ปพ. ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาด ณ วัดกลางเกร็ด ตำบลปากเกร็ดอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภ…

คอมมานโดจิตอาสา มอบหมายให้ พ.ต.ท.อิทธิรัฐ นิยมทรัพย์สว.กก.5 บก.ปพ.ผบ.หมวด 3 นำกำลังพลจิตอาสา 5 นาย บริการประชาชนประจำจุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 โดย ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด แนะนำประชาชนในการป้องกันทรัพย์สินจากมิจฉาชีพ หรือเหตุต่างๆ ตลอดจนช่วยเหลือประชาชนในการยกสัมภาระและแนะนำจุดจำหน่ายตั๋วในการเดินทาง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ จตุจักร (หมอชิต2)

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลางภายใต้การอำนวยการของท่าน พล.ต.ท.จ…

คอมมานโดจิตอาสา นำกำลังพลจิตอาสา 904 บก.ปพ. ชุดทำดี 5 จำนวน 5 นาย ร่วมกิจกรรม จิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” และ “โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ง่วงไม่ขับพักดื่มแบรนด์” ณ ร้านข้าวแกงบ้านสวน2 อ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยา

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภ…

คอมมานโดจิตอาสาพร้อมด้วยจิตอาสาทุกภาคส่วนในพื้นที่ ร่วมกันส่งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ถุงปันสุข เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) จำนวน 600 ชุด ทั้งนี้ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมกันปฎิบัติตนตามมาตราการในการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดและร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นและร่วมกันสร้างการรับรู้ตามมาตรการให้ประชาชนอย่างทั่วถึง

จิตอาสากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ …

คอมมานโดจิตอาสา นำกำลังพลจิตอาสา กก.1 บก.ปพ.ทำกิจกรรมแจกอาหารกล่องให้กับประชาชนบริเวณริมถนนราชดำเนิน ใกล้กับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภ…

คอมมานโดจิตอาสา นำกำลังพลจิตอาสา กก.2 บก.ปพ. ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณลานจอดเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว และลานอิสรภาพ 109 อ.ป่าโมก จว.อ่างทอง

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของท่าน พล.ต.ท.…

คอมมานโดจิตอาสา ดำเนินการ ” โครงการสายตรวจเพื่อนชุมชน ” โดยมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กับผู้ป่วยติดเตียง-ผู้สูงอายุ ,อาหารและเครื่องดื่ม ไว้สำหรับละศีลอดในเดือน รอมฎอน พี่น้องมุสลิม ณ ชุมชนโค้งรถไฟยมราช เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยและครอบครัว ลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว บรรเทาความเดือดร้อน รวมถึงเพื่อเป็นสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสัมพันธภาพระหว่างตำรวจและประชาชน เกิดความเข้าใจ เกิดทัศนคติที่ดี เกิดศรัทธาและความเชื่อมั่นในองค์กร

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภ…

คอมมานโดจิตอาสา มอบหมายให้ พ.ต.ต.หญิง ธัญญ์ธวัล คดดวง สว.ฝอ.บก.ปพ. นำกำลังพลจิตอาสาลงพื้นที่ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค กล่องปันสุข เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ณ ซ.สุขาประชาสรรค์2 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภ…

คอมมานโดจิตอาสา มอบหมายให้ พ.ต.ต.หญิง ธัญญ์ธวัล คดดวง สว.ฝอ.บก.ปพ. นำกำลังพลจิตอาสาลงพื้นที่ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค กล่องปันสุข เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ณ ซ.ร่วมสุข ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จว.ปทุมธานี

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภ…

คอมมานโดจิตอาสา นำกำลังพลจิตอาสา กก.1 บก.ปพ.ทำกิจกรรมแจกอาหารกล่องให้กับประชาชนบริเวณริมถนนราชดำเนิน ใกล้กับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภ…

คอมมานโดจิตอาสานำกำลังพลจิตอาสา กก.๔ บก.ปพ. พัฒนาพื้นที่ บริเวณรอบวัด เก็บกวาด ทำความสะอาด ณ วัดผาสุกมณีจักร ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภ…

คอมมานโดจิตอาสานำกำลังพลจิตอาสา กก.๓ บก.ปพ. จำนวน ๘ นาย ปลูกต้นไม้ ปรับภูมิทัศน์ภายในบริเวณ หน้าตึกอาคารบ้านพักกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ(เมืองทองธานี) ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภ…

คอมมานโดจิตอาสามอบหมายให้ พ.ต.ต.หญิง ธัญญ์ธวัล คดดวง สว.ฝอ.บก.ปพ. นำกำลังพลจิตอาสา พัฒนาทำความสะอาดบริเวณรอบๆ วัด ณ วัดโพธิ์ทองบน ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภ…

คอมมานโดจิตอาสา นำกำลังพลจิตอาสา กก.๓ บก.ปพ. จำนวน ๘ นาย พัฒนาทำความสะอาดกวาดใบไม้ เก็บขยะ บริเวณลานวัดสลักเหนือ เเละภายในบริเวณโรงเรียนวัดสลักเหนือ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภ…

คอมมานโดจิตอาสานำกำลังพลจิตอาสา กก.6 บก.ปพ. ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณ ปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภ…

คอมมานโดจิตอาสามอบหมายให้ พ.ต.ต.หญิง ธัญญ์ธวัล คดดวง สว.ฝอ.บก.ปพ. นำกำลังพลจิตอาสาลงพื้นที่ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค กล่องปันสุข เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ณ ชุมชนบ้านใหม่สมานฉันท์2 ม.2 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภ…

คอมมานโดจิตอาสา นำกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด เก็บขยะ บริเวณพื้นที่ว่างใต้ทางยกระดับ แฝจุดกลับรถใต้ทางยกระดับ และพื้นที่โล่งใกล้เคียง (ที่มีคนมักมาทิ้งขยะไว้) บริเวณ ใกล้เคียงหน่วยบริการตำรวจทางหลวงสาย4 สทล.1 กก.2 บก.ทล.

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภ…

คอมมานโดจิตอาสา ดำเนินการ ” โครงการสายตรวจเพื่อนชุมชน ” โดยมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กับผู้ป่วยติดเตียง-ผู้สูงอายุ ณ ชุมชนสุโขทัย ซอย 9 เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยและครอบครัว ลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว บรรเทาความเดือดร้อน รวมถึงเพื่อเป็นสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสัมพันธภาพระหว่างตำรวจและประชาชน เกิดความเข้าใจ เกิดทัศนคติที่ดี เกิดศรัทธาและความเชื่อมั่นในองค์กร

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภ…

คอมมานโดจิตอาสา มอบหมายให้ พ.ต.ต.หญิง ธัญญ์ธวัล คดดวง สว.ฝอ.บก.ปพ. นำกำลังพลจิตอาสา มอบผักโครงการหลวง โดยได้รับการสนับสนุนจาก ม.เกษตรศาสตร์ ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภ…

คอมมานโดจิตอาสา มอบหมายให้ พ.ต.ต.หญิง ธัญญ์ธวัล คดดวง สว.ฝอ.บก.ปพ. นำกำลังพลจิตอาสา มอบผักโครงการหลวง โดยได้รับการสนับสนุนจาก ม.เกษตรศาสตร์ ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อน ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภ…

คอมมานโดจิตอาสา นำกำลังพลจิตอาสากก.๔ บก.ปพ. ทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ ณ วัดศรีรัตนาราม (บางพัง) ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภ…

คอมมานโดจิตอาสา มอบหมายให้ พ.ต.ต.หญิง ธัญญ์ธวัล คดดวง สว.ฝอ.บก.ปพ. นำกำลังพลจิตอาสา ทำบุญถวายข้าวสาร น้ำดื่มที่ได้รับการสนับสนุนจากชมรมแม่บ้านตำรวจสอบสวนกลาง ทำความสะอาดศาลา และห้องน้ำ ณ วัดเทพสรธรรมาราม ซ.ตั่วแปะ ถ.ติวานนท์

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภ…

คอมมานโดจิตอาสา นำกำลังพลจิตอาสา กก.๓ บก.ปพ. จำนวน 10 นาย ปลูกต้นไม้ ตัดหญ้า เก็บขยะ ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ภายในบริเวณ หน้าตึกอาคารบ้านพักกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ(เมืองทองธานี) ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภ…

คอมมานโดจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญสาธารณาประโยชน์ ทำความสะอาดห้องน้ำบริเวณวัดบัวขวัญ (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.นนทบุรี

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลางภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ…

คอมมานโดจิตอาสา เวลาประมาณ 22.00 น. พ.ต.ต.อำนาจ ศรีทองรุ่งทิพย์ สว.กก.6 บก.ปพ. นำข้าราชการ ตร.กก.6 บก.ปพ. ร่วมกันทำกิจกรรม จิตอาสา นำอาหารน้ำ ที่เหลือที่ยังสามารถทานได้นำแจกจ่ายคนเร่ร่อน คนไร้บ้าน ณ บริเวณริมถนน ราชดำเนิน

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภ…

คอมมานโด จิตอาสา นำกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดลานวัดและห้องน้ำของวัดผาสุกมณีจักร ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภ…

คอมมานโดจิตอาสา นำกำลังพลจิตอาสา กก.6 บก.ปพ. ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณรอบ บก.ปพ.ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภ…

คอมมานโด จิตอาสา นำกำลังพลจิตอาสา กก.6บก.ปพ. ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดผาสุกมณีจักร ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภ…

คอมมานโด จิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญสาธารณาประโยชน์ ทำความสะอาด เก็บกวาดใบไม้บริเวณ วัดปราสาท(โบราณสถานแห่งชาติ) ถนนบางกรวย – ไทรน้อย ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลางภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ…

คอมมานโด จิตอาสา นำกำลังพลจิตอาสา กก.1 บก.ปพ. ได้ดำเนินกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์บริเวณ หมู่บ้านสวนพงษ์เพชร ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภ…

คอมมานโด จิตอาสา นำกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดลานวัดและห้องน้ำของวัดผาสุกมณีจักร ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภ…

คอมมานโด จิตอาสา มอบหมายให้ พ.ต.ต.พุทธางกูร เรืองธรรม สว.กก.สายตรวจฯ นำกำลังพลจิตอาสา กก.สายตรวจ ทำกิจกรรมจิตอาสา บริจาคเกร็ดเลือด ณ ตึกนวมินทร์ชั้น 3 โรงพยาบาลศิริราช

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภ…

คอมมานโด จิตอาสา นำกำลังพลจิตอาสา กก.๔ บก.ปพ. พัฒนาพื้นที่ บริเวณรอบวัด เก็บกวาด ทำความสะอาด ณ วัดสลักเหนือ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภ…

คอมมานโด จิตอาสา มอบหมายให้ พ.ต.ต.หญิง ธัญญ์ธวัล คดดวง สว.ฝอ.บก.ปพ. นำกำลังพลจิตอาสา พัฒนาทำความสะอาดบริเวณรอบๆ วัด ณ วัดกลางเกร็ด ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภ…

คอมมานโด จิตอาสา นำกำลังพลจิตอาสา กก.๓ บก.ปพ. จำนวน 10 นาย ทาสีบริเวณขอบทางเดินเท้าเป็นสัญลักษณ์ห้ามจอด หน้าตึกอาคารบ้านพักกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ(เมืองทองธานี) ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภ…

คอมมานโด จิตอาสา มอบหมายให้ พ.ต.ต.หญิง ธัญญ์ธวัล คดดวง สว.ฝอ.บก.ปพ. นำกำลังพลจิตอาสา มอบน้ำดื่มที่ได้รับการสนับสนุนจากชมรมแม่บ้านตำรวจสอบสวนกลาง ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อน ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภ…

คอมมานโด จิตอาสา มอบหมายให้ พ.ต.ต.หญิง ธัญญ์ธวัล คดดวง สว.ฝอ.บก.ปพ. นำกำลังพลจิตอาสา จำนวน 5 นาย ร่วมกิจกรรม จิตอาสา “ตำรวจสอบสวนกลางรักษ์ป่า” ปลูกต้นไม้ เพื่ออนุรักษ์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องในวันป่าไม้โลก ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน อ.ท่าตะเกียบ จว.ฉะเชิงเทรา

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภ…

คอมมานโดจิตอาสา ร่วมกันส่งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ถุงปันสุข เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) จำนวน 600 ชุด ทั้งนี้ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมกันปฎิบัติตนตามมาตราการในการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดและร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นและร่วมกันสร้างการรับรู้ตามมาตรการให้ประชาชนอย่างทั่วถึง

จิตอาสา กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการ พล…

คอมมานโด จิตอาสา มอบหมายให้ พ.ต.ต.หญิง ธัญญ์ธวัล คดดวง สว.ฝอ.บก.ปพ. นำกำลังพลจิตอาสาลงพื้นที่ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค กล่องปันสุข เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ณ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภ…

คอมมานโด จิตอาสา มอบหมายให้ พ.ต.ต.หญิง ธัญญ์ธวัล คดดวง สว.ฝอ.บก.ปพ. นำกำลังพลจิตอาสา อำนวยความสะดวกประชาชนผู้ฉีดวัคซีน ณ สถานีกลางบางซื่อ

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภ…

คอมมานโด จิตอาสา นำกำลังพลจิตอาสา อำนวยความสะดวกการจราจร รักษาความปลอดภัย และพานักเรียนข้ามถนน ณ โรงเรียนกุมุทมาส อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภ…

คอมมานโดจิตอาสา มอบหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์สเปรย์การ์ด แบบพกพา ตามโครงการ “สายตรวจคอมมานโด ร่วมแรงร่วมใจ สู้ภัยโควิด-19” ให้กับคณะครู นักเรียน และบุคคลกรทางการศึกษา รร.ชุมชนวัดกลางท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จว.สิงห์บุรี เพื่อใช้ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันนี้( 15 มี.ค.65 ) เวลา 08.30 น. ภายใต้การอำนวยการของ…

คอมมานโดจิตอาสา ดำเนินตามโครงการ “สายตรวจเพื่อนชุมชน “ ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และทาสีรั้วโรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จว.สิงห์บุรี

วันนี้( 15 มี.ค.65 ) เวลา 09.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ…

คอมมานโด จิตอาสา นำกำลังพลจิตอาสา อำนวยความสะดวกการจราจร รักษาความปลอดภัย และพานักเรียนข้ามถนน ณ โรงเรียนกุมุทมาส อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภ…

คอมมานโด จิตอาสา นำกำลังพลจิตอาสา อำนวยความสะดวกการจราจร รักษาความปลอดภัย และพานักเรียนข้ามถนน ณ โรงเรียนราชวินิต เขตดุสิต กทม.

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภ…

คอมมานโด จิตอาสา มอบหมายให้ พ.ต.ต.หญิง ธัญญ์ธวัล คดดวง สว.ฝอ.บก.ปพ. นำกำลังพลจิตอาสา จำนวน 5 นาย พัฒนาทำความสะอาดบริเวณรอบๆ วัด ณ วัดผาสุขมณีจักร ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภ…

นำกำลังพลจิตอาสา อำนวยความสะดวกการจราจร รักษาความปลอดภัย และพานักเรียนข้ามถนน ณ โรงเรียนกุมุทมาส อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภ…

คอมมานโด จิตอาสา นำกำลังพลจิตอาสา อำนวยความสะดวกการจราจร รักษาความปลอดภัย และพานักเรียนข้ามถนน ณ โรงเรียนราชวินิต เขตดุสิต กทม.

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภ…

คอมมานโด จิตอาสา มอบหมายให้ พ.ต.ต.หญิง ธัญญ์ธวัล คดดวง สว.ฝอ.บก.ปพ. นำกำลังพลจิตอาสา จำนวน 5 นาย พัฒนาทำความสะอาดบริเวณรอบๆ วัด ณ วัดกลางเกร็ด ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลางภายใต้การอำนวยการของพล.ต.ท.จิรภพ …

คอมมานโด จิตอาสา นำกำลังพลจิตอาสา กก.๓ บก.ปพ. จำนวน 5 นาย ตัดหญ้า เก็บขยะ ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ภายในบริเวณ หน้าตึกอาคารบ้านพักกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ(เมืองทองธานี) ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภ…

คอมมานโด จิตอาสา นำกำลังพลจิตอาสา กก.1 บก.ปพ. ทำความสะอาดภายในบริเวณ วัดประสาทบุญญาวาส แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภ…

คอมมานโด จิตอาสา นำกำลังพลจิตอาสา อำนวยความสะดวกการจราจร รักษาความปลอดภัย และพานักเรียนข้ามถนน ณ โรงเรียนกุมุทมาส อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภ…

คอมมานโด จิตอาสา นำกำลังพลจิตอาสา อำนวยความสะดวกการจราจรรักษาความปลอดภัย และพานักเรียนข้ามถนน ณ โรงเรียนราชวินิต เขตดุสิต กทม.

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภ…

คอมมานโด จิตอาสา นำกำลังพลจิตอาสา กก.๔ บก.ปพ. ลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด ล้างห้องน้ำ และ พัฒนาพื้นที่บริเวณรอบวัดบ่อ อำเภอปากเกร็ด ตำบลปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภ…

คอมมานโดจิตอาสา นำกำลังพลจิตอาสา อำนวยความสะดวกการจราจร รักษาความปลอดภัย และพานักเรียนข้ามถนน ณ โรงเรียนกุมุทมาส อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภ…

คอมมานโดจิตอาสา นำกำลังพลจิตอาสา อำนวยความสะดวกการจราจร รักษาความปลอดภัย และพานักเรียนข้ามถนน ณ โรงเรียนราชวินิต เขตดุสิต กทม.

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภ…