ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจิตอาสา
ข่าวประกาศและคำสั่ง
ข่าวรับสมัคร

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เป็น “วันพ่อแห่งชาติ” และ “วันดินโลก”

” การปลูกต้นไม้ ต้องใส่ใจ รดน้ำ…พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ถึงจะ…