คณะวิทยาจิตอาสา ๙๐๔ บรรยาย กุมภาพันธ์

1. พล...ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบช.. และ ...ธนพันธุ์ จันทร์เทพ รอง ผกก.3 บก.ตร.มหด.รอ.904 พร้อมคณะวิทยาจิตอาสา 904 ทำการบรรยายเรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายการปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ให้กับปลัดอำเภอ รุ่น 248 โรงเรียนปลัดอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง .ธัญบุรี .นครนายก

รูปที่ 1

รูปที่ 2

2. วิทยากรจิตอาสา 904 ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ จัดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ พระมหากษัตริย์กับประชาธิปไตยได้บรรยายให้กับนักศึกษาจำนวน 350 คน วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์

รูปที่ 2.1

รูปที่ 2.2

3. ...ธนพันธุ์  จันทร์เทพ รอง ผกก. บก.ตร.มหด.รอ.๙๐๔ พร้อมคณะวิทยาจิตอาสา ๙๐๔ บรรยายในหัวข้อสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และโครงการจิตอาสาให้กับ ...สายชล ปัญจชัย ผกก.สน.บุคคโล พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด จำนวน ๑๒๓ นาย ห้องประชุมประสานราชกิจ ชั้น สถานีตำรวจนครบาลบุคคโล แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

 

รูปที่ 3.1

รูปที่ 3.2

ผู้รับฟังการบรรยาย : ผลการปฏิบัติ : ข้าราชการตำรวจทุกนายได้เรียนรู้ ตระหนัก รู้สำนึกถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่มีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศชาติ ทุกนายมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นกำลังสำคัญในการที่จะร่วมมือร่วมใจสร้างสรรค์ความวัฒนาผาสุกให้แก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป