คอมมานโดจิตอาสาพร้อมวิทยากรจิตอาสา บรรยายให้ความรู้นักเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่3 โรงเรียนวัดประชาวงศาราม ในหัวข้อ หน้าที่พลเมืองที่ดี และ ร่วมกับกำลังพลในสังกัด บริจาคสิ่งของ หนังสือแบบเรียน สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ของเล่นพัฒนาการ ตุ๊กตา ให้กับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนวัดประชาวงศาราม

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง อำนวยการโดย พล.ต.ท. จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก.

พ.ต.อ.ธีรชาติ ธีรชาติธำรง รอง ผบก.บก.ปพ.

พ.ต.อ.วรศักดิ์ บัณฑิต รอง ผบก.บก.ปพ.

พ.ต.ท.สุนทร ประตูใหญ่ สว.กก.วิเคราะห์ฯ บก.ปพ./รหัส 3A-135

การปฏิบัติ : พ.ต.ท.สุนทร ประตูใหญ่ สว.กก.วิเคราะห์ฯ บก.ปพ. วิทยากรจิตอาสา บรรยายให้ความรู้นักเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่3 โรงเรียนวัดประชาวงศาราม ในหัวข้อ หน้าที่พลเมืองที่ดี และ ร่วมกับกำลังพลในสังกัด บริจาคสิ่งของ หนังสือแบบเรียน สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ของเล่นพัฒนาการ ตุ๊กตา ให้กับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนวัดประชาวงศาราม