คอมมานโดจิตอาสาร่วมกันส่งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ถุงปันสุข เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) จำนวน 600 ชุด

 1. วัน อาทิตย์ ที่ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.00-09.00 น.

2.สถานที่ : จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฏร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี

3.ผู้ปฏิบัติ จิตอาสา 904 : กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ( ชุดทำดี 5 )
อำนวยการโดย:

 1. พล.ต.ท. จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. / รหัส 2A-057
  1. พ.ต.อ.ธีรชาติ ธีรชาติธำรง รอง ผบก.บก.ปพ. /รหัส 5A-055 ( หน.ชุดทำดี 5)
  2. พ.ต.อ.วรศักดิ์ บัณฑิต รอง ผบก.บก.ปพ. / รหัส 4ก-094
 2. ผู้ปฏิบัติ
  4.1 ชุดทำดี 5 จำนวน 1 นาย
 • พ.ต.ท.สุนทร ประตูใหญ่ สว.กก.วิเคราะห์ฯ บก.ปพ./รหัส 3A-135
 1. การปฏิบัติ : นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี /หัวหน้าจิตอาสา904 จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยจิตอาสาทุกภาคส่วนในพื้นที่ ร่วมกันส่งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ถุงปันสุข เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) จำนวน 600 ชุด ทั้งนี้ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมกันปฎิบัติตนตามมาตราการในการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดและร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นและร่วมกันสร้างการรับรู้ตามมาตรการให้ประชาชนอย่างทั่วถึง 6.จำนวนผู้เข้าร่วม : 40 คน 7.หน่วยงานที่ร่วม : จิตอาสา 904 จังหวัดสุราษฎร์ธานี และทุกภาคส่วนร่วมกันบูรณาการ
  1. อุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน : ขนม ผลไม้ น้ำดื่ม เครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง ไก่ไข่