คอมมานโดจิตอาสาร่วมกำลังพลจิตอาสา ทำกิจกรรม“จิตอาสาพัฒนาวัดบุญบันเทิง และกิจกรรมจิตอาสาบริการประชาชนเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยประจำเดือนธันวาคม 2565 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก.

วันนี้ 5 ธ.ค. 65
เวลา 08.00 – 15:30 น.

บก.ปพ. อำนวยการโดย
พล.ต.ต.ศุภากรณ์ จันทาบุตร
ผบก.ปพ.
พ.ต.อ.ชวลิต ศาสตร์เวช
รอง ผบก.ปพ.
พ.ต.อ.ศราณุ โสมทัต
รอง ผบก.ปพ.
พ.ต.อ.อภิสัญฐ์ ไชยรัตน์
ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.ปพ.

มอบหมายให้ พ.ต.ท.สุนทร ประตูใหญ่ สว.กก.วิเคราะห์ข่าวฯ .บก.ปพ. ร่วมกำลังพลจิตอาสา ทำกิจกรรม“จิตอาสาพัฒนาวัดบุญบันเทิง และกิจกรรมจิตอาสาบริการประชาชนเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยประจำเดือนธันวาคม 2565 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กิจกรรมประกอบด้วยจิตอาสาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ เปลี่ยนหลอดไฟท้าย ตรวจเช็คและซ่อมอุปกรณ์และเครื่องมือทางการเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และตัดผมฟรี จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์และฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณภายในวัดและลานรอบพระอุโบสถ ตัดหญ้า กำจัดวัชพืช และมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน10 ทุน เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของประชาชน การดำเนินการได้ถือปฎิบัติตามมาตรการในการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด