คอมมานโดจิตอาสาลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสาพาเด็กนักเรียนข้ามถนนอำนวยความสะดวก ดูแลความเรียบร้อยการจราจรในช่วงเช้า (ชั่วโมงเร่งด่วน)บริเวณหน้าโรงเรียนวัฒนพฤกษาอำเภอปากเกร็ด ตำบลบ้านใหม่จังหวัดนนทบุรี

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลางภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก.

วันนี้ (๒๘ ธ.ค.๖๔)
เวลา ๐๗.๓๐ น.

บก.ปพ. อำนวยการโดย

  • พล.ต.ต.ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบก.ปพ.
  • พ.ต.อ.ชวลิต ศาสตร์เวช รอง ผบก.ปพ.
    -พ.ต.อ.สุรชัจ  สีมุเทศ ผกก.๔ บก.ปพ.
    -พ.ต.ท.วัฒนพล  กาญจนเสถียร รอง ผกก.๔ ฯ
    -พ.ต.ท.ณัฐวุฒิ  รุ่งเรือง รอง ผกก.๔ ฯ

มอบหมายให้
ร.ต.อ. หญิง กนกลักษณ์ สามชื่นฉ่ำ รอง สว.กก.๔ ฯ

นำกำลังพลจิตอาสา
กก.๔ บก.ปพ. ลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสา พาเด็กนักเรียนข้ามถนน อำนวยความสะดวก ดูแลความเรียบร้อยการจราจร
ในช่วงเช้า (ชั่วโมงเร่งด่วน)บริเวณหน้าโรงเรียนวัฒนพฤกษาอำเภอปากเกร็ด ตำบลบ้านใหม่จังหวัดนนทบุรี