คอมมานโดจิตอาสา จิตอาสา 904 พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน อาจารย์และลูกศิษย์ ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดตะระเก พื้นที่โดยรอบ กศน. และที่สาธารณะ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ตัดหญ้า เก็บกวาดใบไม้ จัดเก็บขยะมูลฝอย การตัดแต่งกิ่งไม้ ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม ทำให้บริเวณโดยรอบมีภูมิทัศน์ที่สวยงามมากขึ้น

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก.

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00-16.00 น.
สถานที่ กศน. ,วัดตะระเก อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

จิตอาสา 904 พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน อาจารย์และลูกศิษย์ ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดตะระเก พื้นที่โดยรอบ กศน. และที่สาธารณะ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ตัดหญ้า เก็บกวาดใบไม้ จัดเก็บขยะมูลฝอย การตัดแต่งกิ่งไม้ ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม ทำให้บริเวณโดยรอบมีภูมิทัศน์ที่สวยงามมากขึ้น
หมายเหตุ.- ก่อนและหลังทำกิจกรรม ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า Covid-19 อย่างเคร่งครัด มีการตรวจวัดอุณหภูมิ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์