คอมมานโดจิตอาสา ดำเนินการมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และข้าวสาร ตามโครงการ “สายตรวจเพื่อนชุมชน” ให้กับผู้ป่วยติดเตียง-ผู้สูงอายุในชุมชนโค้งรถไฟยมราช เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยและครอบครัว ลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว รวมถึงเพื่อเป็นสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสัมพันธภาพระหว่างตำรวจและประชาชน เกิดความเข้าใจ เกิดทัศนคติที่ดี เกิดศรัทธาและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

วันนี้( 4 มี.ค.65 ) เวลา 15.30 น. ภายใต้การอำนวยการขอ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก.

,พล.ต.ต.ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบก.ปพ., พ.ต.อ.ชวลิต ศาสตร์เวช รอง ผบก.ปพ. , พ.ต.อ.เรืองรัตน์ หงษ์ทิพรัตน์ ผกก.สายตรวจ ปพ. , พ.ต.อ.ชัยสิทธิ์ วงษ์ทอง ผกก.2 บก.ปพ. , พ.ต.ท.คมเดช นธกิจไพศาล รอง ผกก.สายตรวจ บก.ปพ. และ พ.ต.ท.ปิยะฉัตร ณ พัทลุง

▶️ มอบหมายให้ พ.ต.ท.เอกรัฐ จิตรโสภาภรณ์ สว.กก.สายตรวจ บก.ปพ. และ ร.ต.อ.อุดมศิลป์ ลีลาสมฤกษ์ รอง สว.กก.สายตรวจ ฯ รรท.กก.2 บก.ปพ.

▶️ดำเนินการมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และข้าวสาร ตามโครงการ “สายตรวจเพื่อนชุมชน” ให้กับผู้ป่วยติดเตียง-ผู้สูงอายุในชุมชนโค้งรถไฟยมราช เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยและครอบครัว ลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว รวมถึงเพื่อเป็นสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสัมพันธภาพระหว่างตำรวจและประชาชน เกิดความเข้าใจ เกิดทัศนคติที่ดี เกิดศรัทธาและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ