คอมมานโดจิตอาสา นำกำลังพลจิตอาสากก.สายตรวจ บก.ปพ.ลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสาพาเด็กนักเรียนข้ามถนน ในช่วงเช้าบริเวณ โรงเรียนราชวินิต เขตดุสิต กรุงเทพ

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก.

วันนี้ ( ๓0 ธ.ค.๖๔)
เวลา๐๗.๐๐ น.
บก.ปพ. อำนวยการโดย

 • พล.ต.ต.ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง
  ผบก.ปพ.
 • พ.ต.อ.ชวลิต ศาสตร์เวช
  รอง ผบก.ปพ.
 • พ.ต.อ.เรืองรัตน์ หงษ์ทิพรัตน์
  ผกก.สายตรวจ บก.ปพ.
 • พ.ต.ท.คมเดช นธกิจไพศาล
  รอง ผกก.สายตรวจ บก.ปพ.

มอบหมายให้

 • พ.ต.ต.ธัชชา เต็มพร้อม
  สว.กก.สายตรวจ ฯ
 • ร.ต.อ.อุดมศิลป์ ลีลาสมฤกษ์
  รอง สว.กก.สายตรวจ บก.ปพ.

นำกำลังพลจิตอาสา
กก.สายตรวจ บก.ปพ.
ลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสา
พาเด็กนักเรียนข้ามถนน ในช่วงเช้า
บริเวณ โรงเรียนราชวินิต เขตดุสิต กรุงเทพ