คอมมานโดจิตอาสา นำกำลังพลจิตอาสา กก.สายตรวจ บก.ปพ.ลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสาพาเด็กนักเรียนข้ามถนนในช่วงเช้าบริเวณ โรงเรียนราชวินิต ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพ

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลางภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก.

วันนี้ ( ๒๔ ธ.ค.๖๔) เวลา ๐๗.๐๐ น. บก.ปพ. อำนวยการโดย

  • พล.ต.ต.ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบก.ปพ.
  • พ.ต.อ.ชวลิต ศาสตร์เวช รอง ผบก.ปพ.
  • พ.ต.อ.เรืองรัตน์ หงษ์ทิพรัตน์ ผกก.สายตรวจ บก.ปพ.
  • พ.ต.ท.คมเดช นธกิจไพศาล รอง ผกก.สายตรวจ บก.ปพ.

มอบหมายให้

  • พ.ต.ต.ศราวุธ อยู่สบาย สว.กก.สายตรวจ ฯ
  • ร.ต.อ.ฐิติพงษ์ สุดโต รอง สว.กก.สายตรวจ บก.ปพ.

นำกำลังพลจิตอาสา กก.สายตรวจ บก.ปพ.ลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสา พาเด็กนักเรียนข้ามถนนในช่วงเช้าบริเวณ โรงเรียนราชวินิต ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพ