คอมมานโดจิตอาสา นำกำลังพลจิตอาสากก.๓ บก.ปพ. จำนวน ๓ นาย ร่วม กิจกรรมจิตอาสากับมูลนิธิกาญจนบารมี เปิดจุดคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส นอกสถานพยาบาล โดยปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนในการเข้ารับบริการ อำนวยความสะดวก ให้ข้อแนะนำ ช่วยเหลือผู้มีปัญหา ด้านสุขภาพ และผู้สูงวัย กับผู้ที่เข้ามารับการ ทำความสะอาด เก็บขยะ จัดระเบียบเรียงเก้าอี้พักคอย พร้อมขนย้ายอุปกรณ์น้ำดื่มและอื่นๆ ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสวนพยอม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก.

วันนี้ (๓ ก.พ.๖๕)
เวลา ๑๓.๐๐ น.

บก.ปพ. อำนวยการโดย

พล.ต.ต.ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง
ผบก.ปพ.
-พ.ต.อ.ชวลิต ศาสตร์เวช
รอง ผบก.ปพ.
-พ.ต.อ.ศิววงศ์ ดำรงสัจจ์สิริ
ผกก.๓ บก.ปพ.
-พ.ต.ท.ชนะภัย วิเชียรเกื้อ
รอง ผกก.๓ฯ
-พ.ต.ท.ปริญญา เอิบอาบ
รอง ผกก.๓

นำกำลังพลจิตอาสา
กก.๓ บก.ปพ. จำนวน ๓ นาย ร่วม กิจกรรมจิตอาสากับมูลนิธิกาญจนบารมี เปิดจุดคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส นอกสถานพยาบาล โดยปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนในการเข้ารับบริการ อำนวยความสะดวก ให้ข้อแนะนำ ช่วยเหลือผู้มีปัญหา ด้านสุขภาพ และผู้สูงวัย กับผู้ที่เข้ามารับการ ทำความสะอาด เก็บขยะ จัดระเบียบเรียงเก้าอี้พักคอย พร้อมขนย้ายอุปกรณ์น้ำดื่มและอื่นๆ ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสวนพยอม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด