คอมมานโดจิตอาสา นำโดย พ.ต.ท.สุนทร ประตูใหญ่ สว.กก.วิเคราะห์ฯ บก.ปพ. วิทยากรจิตอาสา บรรยายให้ความรู้นักเรียน กศน.ปากเกร็ด ในหัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์ และสิทธิ หน้าที่พลเมืองที่ดี เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในสิทธิ หน้าที่ของพลเมือง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง อำนวยการโดย พล.ต.ท. จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก.

พ.ต.อ.ธีรชาติ ธีรชาติธำรง รอง ผบก.บก.ปพ.

พ.ต.อ.วรศักดิ์ บัณฑิต รอง ผบก.บก.ปพ.

พ.ต.ท.สุนทร ประตูใหญ่ สว.กก.วิเคราะห์ฯ บก.ปพ.

พ.ต.ท.สุนทร ประตูใหญ่ สว.กก.วิเคราะห์ฯ บก.ปพ. วิทยากรจิตอาสา บรรยายให้ความรู้นักเรียน กศน.ปากเกร็ด ในหัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์ และสิทธิ หน้าที่พลเมืองที่ดี เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในสิทธิ หน้าที่ของพลเมือง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข