คอมมานโดจิตอาสา พร้อมด้วยจิตอาสาทุกภาคส่วนในพื้นที่ ร่วมกันส่งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ถุงปันสุข เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) จำนวน 800 ชุด


จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก.

บก.ปพ.อำนวยการโดย

 • พล.ต.ต.ศุภากรณ์ จันทาบุตร ผบก.ปพ.
 • พ.ต.อ.ชวลิต ศาสตร์เวช
  รอง ผบก.ปพ.
 • พ.ต.อ.ศราณุ โสมทัต
  รอง ผบก.ปพ.
 • พ.ต.อ.อภิสัณฐ์ ไชยรัตน์
  ผกก.วิเคราะห์ข่าว ฯ บก.ปพ.4. ผู้ปฏิบัติ
  4.1 พ.ต.ท.สุนทร ประตูใหญ่ สว.กก.วิเคราะห์ฯ บก.ปพ./รหัส 3A-135
 1. การปฏิบัติ : นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี /หัวหน้าจิตอาสา904 จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยจิตอาสาทุกภาคส่วนในพื้นที่ ร่วมกันส่งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ถุงปันสุข เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) จำนวน 800 ชุด ทั้งนี้ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมกันปฏิบัติตนตามมาตราการในการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดและร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นและร่วมกันสร้างการรับรู้ตามมาตรการให้ประชาชนอย่างทั่วถึง
  6.จำนวนผู้เข้าร่วม : 40 คน
  7.หน่วยงานที่ร่วม : จิตอาสา 904 จังหวัดสุราษฎร์ธานี และทุกภาคส่วนร่วมกันบูรณาการ
 2. อุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน : ขนม ผลไม้ น้ำดื่ม เครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง ไก่ไข่