คอมมานโดจิตอาสา มอบหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์สเปรย์การ์ด แบบพกพา ตามโครงการ “สายตรวจคอมมานโด ร่วมแรงร่วมใจ สู้ภัยโควิด-19” ให้กับประชาชนในชุมชนโค้งรถไฟยมราช เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงเพื่อช่วยเหลือ บรรเทา แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน

วันนี้( 4 มี.ค.65 ) เวลา 15.00 น. ภายใต้การอำนวยการของพล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก.

,พล.ต.ต.ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบก.ปพ., พ.ต.อ.ชวลิต ศาสตร์เวช รอง ผบก.ปพ. , พ.ต.อ.เรืองรัตน์ หงษ์ทิพรัตน์ ผกก.สายตรวจ ปพ. , พ.ต.อ.ชัยสิทธิ์ วงษ์ทอง ผกก.2 บก.ปพ. , พ.ต.ท.คมเดช นธกิจไพศาล รอง ผกก.สายตรวจ บก.ปพ. และ พ.ต.ท.ปิยะฉัตร ณ พัทลุง

▶️ มอบหมายให้ พ.ต.ท.เอกรัฐ จิตรโสภาภรณ์ สว.กก.สายตรวจ บก.ปพ. และ ร.ต.อ.อุดมศิลป์ ลีลาสมฤกษ์ รอง สว.กก.สายตรวจ ฯ รรท.กก.2 บก.ปพ.

▶️ดำเนินการ

1️⃣ มอบหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์สเปรย์การ์ด แบบพกพา ตามโครงการ “สายตรวจคอมมานโด ร่วมแรงร่วมใจ สู้ภัยโควิด-19” ให้กับประชาชนในชุมชนโค้งรถไฟยมราช เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงเพื่อช่วยเหลือ บรรเทา แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน

2️⃣ ประชาสัมพันธ์การทำงานและกิจกรรมของ บก.ปพ. โดยให้สแกน QR Code ของหน่วย เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารและการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ รวมถึงเป็นสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสัมพันธภาพระหว่างตำรวจและประชาชน เกิดความเข้าใจ เกิดทัศนคติที่ดี เกิดศรัทธาและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ