คอมมานโดจิตอาสา ลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสาที่ชุมชนสุโขทัย ซอย ๙ ดำเนินการมอบสิ่งของใช้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ยากจนและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน และร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ทำกิจกรรมพัฒนาชุมชนทาสีกำแพง ภายในชุมชนสุโขทัยซอย ๙แขวง สวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพ

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลางภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก.

วันนี้ ( ๑๘ ธ.ค.๖๔)
เวลา ๐๘.๐๐ น.

บก.ปพ. อำนวยการโดย

 • พล.ต.ต.ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง
  ผบก.ปพ.
 • พ.ต.อ.ชวลิต ศาสตร์เวช
  รอง ผบก.ปพ.
 • พ.ต.อ.เรืองรัตน์ หงษ์ทิพรัตน์
  ผกก.สายตรวจ บก.ปพ.
 • พ.ต.ท.คมเดช นธกิจไพศาล
  รอง ผกก.สายตรวจ บก.ปพ.

มอบหมายให้

 • พ.ต.ท.เอกรัฐ จิตรโสภาภรณ์
  สว.กก.สายตรวจ บก.ปพ.
 • ร.ต.อ.อุดมศิลป์ ลีลาสมฤกษ์
  รอง สว.กก.สายตรวจ บก.ปพ.
 • ร.ต.อ. ก้องกิดากร บุญช่วยสี
  รอง สว.กก.สายตรวจ บก.ปพ.

นำกำลังพลจิตอาสา
กก.สายตรวจ บก.ปพ.
ลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสา
ที่ชุมชนสุโขทัย ซอย ๙ ดำเนินการมอบสิ่งของใช้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ยากจนและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน และร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ทำกิจกรรมพัฒนาชุมชนทาสีกำแพง ภายในชุมชนสุโขทัยซอย ๙
แขวง สวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพ