คอมมานโดจิตอาสา และ ประชาชนจิตอาสาพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง จำนวน 300 นาย อาสาสมัครจราจร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ครูและนักเรียนโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคม ร่วมกันเก็บขยะปรับภูมิทัศน์กวาดถนนและรณรงค์ ทาสีถนน ตัดหญ้า ช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณ บนท้องถนนและช่วยกันประชาสัมพันธ์รณรงค์ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งมีการเดินทางสัญจร ปริมาณรถจำนวนมากและป้องกัน อุบัติเหตุทางจราจรบนท้องถนน

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง โดย พล.ต.ท. จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก.

พล.ต.ต. วิวัฒน์ คำชำนาญ ตำแหน่ง ผบก.ปคม.

พ.ต.อ. จตุรวิทย์ คชน่วม รอง ผบก.อก.บช.ก.
พ.ต.อ. ชาคริต มงคลศรี รอง ผบก.ทล.

พ.ต.อ. วรศักดิ์ บัณฑิต รอง ผบก.ปพ.

พ.ต.อ. จิรเดช พระสว่าง รอง ผบก.ปคม.

พ.ต.อ.หญิง ธาริดา อันทชัย ผกก.ฝอ.ปคม

พ.ต.ท. วชิรศักดิ์ คขน่วม รอง ผกก.5 บก.รน.

พ.ต.ท. ธนพันธุ์ จันทร์เทพ รอง ผกก.6 บก.ปพ.

พ.ต.ท. สุนทร ประตูใหญ่ สว.กก.วิเคราะห์ข่าว ฯ บก.ปพ.

พ.ต.ท. ปริญญา เอี่ยมกมล รอง ผกก.(สอบสวน)กก.๔บก.ปทส.

12.พ.ต.ต.หญิง สิริรัตน์ เพียรแก้ว ตำแหน่ง สว.ฝอ.ศฝร.บช.ก.


จิตอาสา 904 และ ประชาชนจิตอาสา
พร้อมด้วย
ข้าราชการตำรวจในสังกัด กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง จำนวน 300 นาย อาสาสมัครจราจร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ครูและนักเรียนโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคม ร่วมกันเก็บขยะปรับภูมิทัศน์กวาดถนนและรณรงค์ ทาสีถนน ตัดหญ้า ช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณ บนท้องถนนและช่วยกันประชาสัมพันธ์รณรงค์ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งมีการเดินทางสัญจร ปริมาณรถจำนวนมากและป้องกัน อุบัติเหตุทางจราจรบนท้องถน