คอมมานโดฝึกทบทวนเพิ่มทักษะการใช้ปืนลูกซอง

ตำรวจคอมมานโด จัดให้มีการฝึกทบทวนการใช้อาวุธปืนลูกซองให้กับข้าราชการตำรวจ เพื่อช่วยเพิ่มทักษะในการใช้อาวุธ และ เพิ่มความชำนาญ สามารถใช้อาวุธปืนลูกซอง ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

“เมื่อประชาชนเดือดร้อน เขาเรียกหาตำรวจ

เมื่อตำรวจเดือดร้อน เขาเรียกหาตำรวจปฏิบัติการพิเศษ