คอมมานโด จิตอาสา นำกำลังพลจิตอาสากก.๔ บก.ปพ.ลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด กวาดลานวัดพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบวัดบ่ออำเภอปากเกร็ด ตำบลปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก.

วันนี้ (๗ ม.ค.๖๕) เวลา ๑๕.๐๐ น.

บก.ปพ. อำนวยการโดย

 • พล.ต.ต.ภูมินทร์  พุ่มพันธุ์ม่วง
    ผบก.ปพ.
 • พ.ต.อ.ชวลิต ศาสตร์เวช
    รอง ผบก.ปพ.
  -พ.ต.อ.สุรชัจ  สีมุเทศ
    ผกก.๔ บก.ปพ.
  -พ.ต.ท.วัฒนพล  กาญจนเสถียร       
    รอง ผกก.๔ ฯ
  -พ.ต.ท.ณัฐวุฒิ  รุ่งเรือง
    รอง ผกก.๔ ฯ

มอบหมายให้
ร.ต.อ. หญิง กนกลักษณ์ สามชื่นฉ่ำ    รอง สว.กก.๔ ฯ

นำกำลังพลจิตอาสา
กก.๔ บก.ปพ.
ลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสา
ทำความสะอาด กวาดลานวัด
พัฒนาพื้นที่บริเวณรอบวัดบ่อ
อำเภอปากเกร็ด ตำบลปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี