จิตอาสาคอมมานโด กก.๓ บก.ปพ. จำนวน ๓ นาย ร่วม กิจกรรมจิตอาสา ถวายความปลอดภัยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2561-2562 โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และช่วยรักษาความสะอาด ณ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

บก.ปพ. อำนวยการโดย

 • พล.ต.ต.ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง
  ผบก.ปพ.
  -พ.ต.อ.ชวลิต ศาสตร์เวช
  รอง ผบก.ปพ.
  -พ.ต.อ.ศิววงศ์ ดำรงสัจจ์สิริ
  ผกก.๓ บก.ปพ.
  -พ.ต.ท.ชนะภัย วิเชียรเกื้อ
  รอง ผกก.๓ฯ
  -พ.ต.ท.ปริญญา เอิบอาบ
  รอง ผกก.๓

นำกำลังพลจิตอาสา
กก.๓ บก.ปพ. จำนวน ๓ นาย ร่วม กิจกรรมจิตอาสา ถวายความปลอดภัยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2561-2562 โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และช่วยรักษาความสะอาด ณ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์