จิตอาสา 904 นำโดย นางสุทารัตน์ อรุณบรรเจิดกุล หัวหน้าจิตอาสา 904 จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์และส่วนราชการในพื้นที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภัตตาหารเพล – น้ำปานะ และสิ่งของพระราชทานมอบให้แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

 1. วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 09.30 – 11.30 น.
 2. สถานที่ : วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

3.ผู้ปฏิบัติ จิตอาสา 904 : กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ( ชุดทำดี 5 )
อำนวยการโดย:

 1. พล.ต.ท. จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. / รหัส 2A-057
  1. พ.ต.อ.ธีรชาติ ธีรชาติธำรง รอง ผบก.บก.ปพ. /รหัส 5A-055 ( หน.ชุดทำดี 5)
  2. พ.ต.อ.วรศักดิ์ บัณฑิต รอง ผบก.บก.ปพ. / รหัส 4ก-094
 2. ผู้ปฏิบัติ
  4.1 ชุดทำดี 5 จำนวน 1 นาย
 • พ.ต.ท.สุนทร ประตูใหญ่ สว.กก.วิเคราะห์ฯ บก.ปพ./รหัส 3A-135
 1. การปฏิบัติ : จิตอาสา 904 นำโดย นางสุทารัตน์ อรุณบรรเจิดกุล หัวหน้าจิตอาสา 904 จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์และส่วนราชการในพื้นที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภัตตาหารเพล – น้ำปานะ และสิ่งของพระราชทานมอบให้แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี