บก.ตร.มหด.รอ.๙๐๔ ฝึกประจำสัปดาห์ และร่วมกิจกรรม ๕ ส. วันพุธ

บก.ตร.มหด.รอ.๙๐๔ ฝึกประจำสัปดาห์

เมื่อวันพุธที่ ๑๓ พ.ค.๖๓ เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น. พล.ต.ต.สยาม บุญสม ผบก.ตร.มหด.รอ.๙๐๔ มอบหมายให้ พ.ต.อ.เรืองรัตน์ หงษ์ทิพรัตน์ ผกก.๒ บก.ตร.มหด.รอ.๙๐๔ เป็นผู้อำนวยการฝึก พ.ต.ต.วศิน พันปี สว.กก.๒ ฯ เป็นครูฝึก พร้อมคณะครูฝึก ร่วมทำการฝึกท่าบุคคลมือเปล่าให้แก่ข้าราชการตำรวจที่มารักษาราชการแทน จำนวน ๔๘ นาย

การฝึกตามแบบฝึกท่าพระราชทาน เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ และฝึกทบทวนตามแบบฝึกท่าพระราชทาน ให้ปฏิบัติอย่างพร้อมเพรียง ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่างๆ และสามารถนำไปถ่ายทอดกับผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ ได้อย่างถูกต้อง
สถานที่ : บก.ตร.มหด.รอ.๙๐๔ โชคชัย ๔ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ร่วมกิจกรรม ๕ ส. วันพุธ

เมื่อวันพุธที่ ๑๓ พ.ค.๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. ตามคำสั่ง ผบก.ตร.มหด.รอ.๙๐๔ ให้มีการฝึกประจำสัปดาห์เฉพาะข้าราชการตำรวจที่มารักษาราชการ จำนวน ๔๘ นาย ส่วน ผู้ที่มาปฏิบัติงานแต่ละ กก. ร่วมกันทำกิจกรรม ๕ ส. ประจำ กก. นั้นตามนโยบาย ตร. โดยสั่งการให้ ทุก กก. ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่รับผิดชอบ ให้เรียบร้อย

พ.ต.อ.อดิศร สุวรรณรักษ์ ผกก.๖ บก.ตร.มหด.รอ.๙๐๔ นำข้าราชการตำรวจ กก.๖ฯ ร่วมทำกิจกรรม ๕ ส. ปรับภูมิทัศน์ บริเวณ องค์พระพุทธพิทักษ์ธรรมนำชัย , ศาลสมเด็จพระนเรศวรฯ และศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ

ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย