บก.ตร.มหด.รอ.๙๐๔ ฝึกประจำสัปดาห์

▶️ เมื่อวันพุธที่ ๑๕ พ.ค.๖๓ เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น. พล.ต.ต.สยาม บุญสม ผบก.ตร.มหด.รอ.๙๐๔ มอบหมายให้ พ.ต.อ.ศิววงศ์ ดำรงสัจจ์ศิริ ผกก.๓ ฯ ทำหน้าที่ครูฝึก พร้อมคณะครูฝึก ร่วมทำการฝึกท่าบุคคลมือเปล่า ตามแบบฝึกท่าพระราชทาน ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด

▶️ การฝึกตามแบบฝึกท่าพระราชทาน เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ และฝึกทบทวนตามแบบฝึกท่าพระราชทาน ให้ปฏิบัติอย่างพร้อมเพรียง ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่างๆ และสามารถนำไปถ่ายทอดกับผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ ได้อย่างถูกต้อง

▶️ สถานที่ : บก.ตร.มหด.รอ.๙๐๔ (เมืองทองธานี)