บก.ปฏิบัติการพิเศษ ตรวจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 7 ส.ค 63 เวลา 07.30 – 11.30 น. บก.ปฏิบัติการพิเศษ นำคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ จากโรงพยาบาลตำรวจ เดินทางมาทำการตรวจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 แก่ข้าราชการตำรวจ ณ ห้องโถงชั้น 21 อาคารที่ทำการ บก.ปฏิบัติการพิเศษ(เมืองทองธานี)โดยให้ผู้ที่จะเข้ารับการตรวจปฏิบัติตามขั้นตอนการรับบริการ ดังนี้
จุดที่ 1 ลงทะเบียน(โดยการสแกน QR Code ซึ่งจะติดไว้บริเวณทางเข้าสถานที่รับการตรวจ)
จุดที่ 2 ส่งกระปุกปัสสาวะ-อุจจาระ
จุดที่ 3 วัดความดัน
จุดที่ 4 เจาะเลือด
จุดที่ 5 พบแพทย์
จุดที่ 6 เอกซเรย์ (ใช้สถานที่ลานจอดรถหน้า บก.ฯ)
จุดที่ 7 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (อายุ 50 ปี ขึ้นไป)

ผบก.ปฏิบัติการพิเศษ ขอขอบพระคุณคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ จากโรงพยาบาลตำรวจ เป็นอย่างยิ่ง
ขอขอบคุณ ร้านค้าสวัสดิการคอมมานโด (เจ้พิณ) มอบเสื้อยืดให้แก่คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ รพ.ตร.