ปฏิบัติภารกิจอำนวยความสะดวก ดูแลประชาชน และร่วมรับ-ส่ง เสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินปฎิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลางภายใต้การอำนวยการของท่าน
พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก.

วันที่ 12 – 13 ธ.ค.64

บก.ปพ. อำนวยการโดย
พล.ต.ต.ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง
ผบก.ปพ.
พ.ต.อ.ชวลิต ศาสตร์เวช
รอง ผบก.ปพ.
พ.ต.อ.กฤษกร หอมจรรยา
ผกก.6 บก.ปพ.

มอบหมายให้
พ.ต.ท.ธนพันธุ์ จันทร์เทพ รอง ผกก.6 บก.ปพ. จิตอาสา 904 รหัส 3A-133 ปฏิบัติภารกิจอำนวยความสะดวก ดูแลประชาชน และร่วมรับ-ส่ง เสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินปฎิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น , อาคารศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานชลประทาน 9 อ.เมือง จ.ขอนแก่น