ประกาดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 เรื่อง ประกาดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกาศ: ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์