ประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๕๐ ซีซี จำนวน ๖๐ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกาศ: ดาวน์โหลดเอกสาร