ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกาศ: ดาวน์โหลดเอกสาร