ประกาศกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เรื่อง เจตนารมณ์ที่จะไม่ขอรับของขวัญกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่