ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดระบบกล้องเฝ้าระวังเพื่อรวบรวมฐานข้อมูล แบบเคลื่อนที่ได้

ระบบกล้องเฝ้าระวัง