ประวัติหน่วย

แต่ก่อนมานั้น จอมพลเผ่า ศรียานนท์ ก่อตั้ง หน่วยคอมมานโด ขึ้นที่ กองปราบสามยอด ตั้งในช่วง พ.ศ. 2499 ยุคอันธพาลครองเมือง โดยการระดมตำรวจทั่วประเทศมาเพื่อฝึกและรับมือกับอันธพาลเหล่านั้น


จากนั้นได้ย้ายมาก่อสร้างที่โชคชัย 4 บรรจุอยู่ใน แผนก 5 กก.2 บก.ป เมื่อ พ.ศ. 2508 มีแค่อาคารไม้ กก.ปพ ,กองรักษาการณ์ และโรงโภชนาการเป็น 3 อาคารแรก ต่อมาสร้างตึก บก. พ.ศ. 2514

จากนั้นเมื่อปี พ.ศ.2561 ต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นกองบังคับการ และได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมราชทานนามหน่วยงานใหม่ เป็น “กองบังคับการถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ” โดยมี พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล เป็นผู้บังคับการคนแรก

จากนั้น ปี พ.ศ.2562 ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามเป็น “กองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904” โดยมี พล.ต.ต.สยาม บุญสม เป็นผู้บังคับการคนแรก

และในปี พ.ศ.2563 ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม อีกครั้งเป็น “กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ”
โดยมี พล.ต.ต.ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง เป็นผู้บังคับการคนแรกจนถึงปัจจุบัน