พ.ต.ท.สุนทร ประตูใหญ่ สว.กก.วิเคราะห์ฯ บก.ปพ. วิทยากรจิตอาสา บรรยายให้ความรู้นักเรียน ชั้นอนุบาล2 – ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในหัวข้อ จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อปลูกฝังให้เด็กๆรู้รัก และสำนึกในการทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม และ ร่วมกับประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรม “จิตอาสา commando ปันสุขให้น้อง” บริจาคสีสำหรับทา ปรับปรุงสนามเด็กเล่น และพื้นสนาม ให้กับเด็กๆนักเรียน โรงเรียนวัดน้ำรอบ สำหรับทำกิจกรรมเรียนรู้ต่างๆ เพื่อปลูกฝังความรักและประโยชน์ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จิตอาสาสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท. จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก.

พ.ต.อ.ธีรชาติ ธีรชาติธำรง รอง ผบก.บก.ปพ.
พ.ต.อ.วรศักดิ์ บัณฑิต รอง ผบก.บก.ปพ.

ผู้ปฏิบัติ
ชุดทำดี 5 จำนวน 1 นายพ.ต.ท.สุนทร ประตูใหญ่ สว.กก.วิเคราะห์ฯ บก.ปพ.

พ.ต.ท.สุนทร ประตูใหญ่ สว.กก.วิเคราะห์ฯ บก.ปพ. วิทยากรจิตอาสา บรรยายให้ความรู้นักเรียน ชั้นอนุบาล2 – ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในหัวข้อ จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อปลูกฝังให้เด็กๆรู้รัก และสำนึกในการทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม และ ร่วมกับประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรม “จิตอาสา commando ปันสุขให้น้อง” บริจาคสีสำหรับทา ปรับปรุงสนามเด็กเล่น และพื้นสนาม ให้กับเด็กๆนักเรียน โรงเรียนวัดน้ำรอบ สำหรับทำกิจกรรมเรียนรู้ต่างๆ เพื่อปลูกฝังความรักและประโยชน์ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม