ภารกิจถวายความปลอดภัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์

การถวายความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจร  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เสด็จพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา ในวันเสาร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563

โดยการปฏิบัติภารกิจของกองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 ทั้งสองที่หมายมีผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

1. ผู้บังคับบัญชามอบหมายภารกิจ

  • อบรมปล่อยแถวข้าราชการตำรวจกองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904ประกอบด้วย กก.1, กก.วิเคราะห์ , กก.ปพ., กก.สายตรวจ บก.ตร.มหด.รอ.904 ภารกิจถวายความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เสด็จพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา

รูปที่ 1.1 พล...สยาม  บุญสม  ผบก.ตร.มหด.รอ.904 อบรมปล่อยแถวข้าราชการตำรวจบริเวณกรมศิลปากร

รูปที่ 1.2 ...จิรโรจน์ โรจน์ภานุพัชร์ รอง ผบก.ตร.มหด.รอ.904 อบรมปล่อยแถวข้าราชการตำรวจบริเวณวัดเทพศิรินทราวาส

2. กก.สายตรวจ ปฏิบัติภารกิจโดยรอบกรุงเทพฯ เพื่อถวายความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกจราจรให้ประชาชนโดยรอบได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางจราจรโดยรอบ เพื่อไม่ให้กระทบกับการใช้เส้นทางของประชาชน

  • ปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกจราจรบริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

รูปที่ 2.1 รถวิทยุ กก.สายตรวจ 9438 ปฏิบัติภารกิจบริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

  • ปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณวัดเทพศิรินทราวา

รูปที่ 2.2 รถวิทยุ กก.สายตรวจ 9438 ปฏิบัติภารกิจบริเวรวัดเทพศิรินทราวาส