รับมอบนโยบาย เรียนรู้แนวทางในการทำหน้าที่ชุดปฏิบัติการสายตรวจรถวิทยุ, การใช้งานรถวิทยุ, การปฏิบัติหน้าที่พนักงานวิทยุของศูนย์อัสนีย์

▶️ เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.63 เวลา 08.00-12.00 น.

▶️ ภายใต้การอำนวยการของ
▶️ พล.ต.ต.สยาม บุญสม ผบก.ตร.มหด.รอ.904
▶️ พ.ต.อ.เกียรติกุล สนธิเณร รอง ผบก.ตร.มหด.รอ.904

▶️ กก.สายตรวจ บก.ตร.มหด.รอ.904 นำโดย
▶️ พ.ต.อ.เด่นหล้า รัตนกิจ ผกก.สายตรวจฯ
▶️ พ.ต.ท.คมเดช นธกิจไพศาล รอง ผกก.สายตรวจฯ
▶️ พ.ต.ต.ธัชชา เต็มพร้อม สว.กก.สายตรวจฯ
▶️ พ.ต.ต.ณัฏฐ์ ครุฑนุ้ย สว.กก.สายตรวจฯ
▶️ พ.ต.ต.อรรถพล สลับเพชร สว.กก.สายตรวจ
▶️ ร.ต.อ.ณัฏฐ์พัฒน์ ทองยอดแก้ว สว.กก.สายตรวจฯ
▶️ พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่สายตรวจรถวิทยุ กก.สายตรวจ ฯ

▶️ นำกำลังพล ที่ผ่านการฝึกปรับพื้นฐานฯ ของ บก.ตร.มหด.รอ.904 รุ่นที่ 2 มารับมอบนโยบาย เรียนรู้แนวทางการในการทำหน้าที่ชุดปฏิบัติการสายตรวจรถวิทยุ, การใช้งานรถวิทยุ, การปฏิบัติหน้าที่พนักงานวิทยุของศูนย์อัสนีย์ รวมถึงกรอบการปฏิบัติงานต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย และรักษาความสงบเรียบร้อย สถานที่สำคัญ ซึ่งจะมีกำหนดการเริ่มฝึกปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย.63 เป็นต้นไป