ร่วมกันปฎิบัติกิจกรรมจิตอาสา โดยการมอบสิ่งอุปโภคบริโภค และอุปกรณ์ สิ่งของในการดูแลพระสงฆ์ที่อาพาธ

▶️ เมื่อวันที่ 11 ก.ค.63 🕚 เวลา 10.30 น.

▶️ พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบช.ก.
▶️ พล.ต.ต.สยาม บุญสม ผบก.ตร.มหด.รอ.904
▶️ จิตอาสา 904
▶️ ข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ตร.มหด.รอ.904
▶️ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันปฎิบัติกิจกรรมจิตอาสา โดยการมอบสิ่งอุปโภค บริโภค และอุปกรณ์และสิ่งของในการดูแลพระสงฆ์ที่อาพาธ

▶️ ณ สำนักสงฆ์ป่ามะขาม ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา

▶️ ซึ่งเป็นสถานที่พักฟื้นดูแลภิกษุอาพาธ/ระยะสุดท้าย โดยมีภิกษุดูแลกันเองเป็นหลัก และไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยจะดูแลจนกว่าจะมรณภาพ และฌาปนกิจศพอย่างเรียบง่าย ปัจจุบันมีพระภิกษุจำพรรษา จำนวน 8 รูป พระสงฆ์อาพาธ 23 รูป