แจกถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน เนื่องจากโรคระบาดไวรัส Covid-19

ตามที่ พล.ต.ต. ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบช.ก.
มีนโยบาย จัดทำถุงยังชีพ ซึ่งประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง และไข่ไก่ จำนวน ๔๐๐ ชุด แจกในทุกๆ วัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเนื่องจากโรคระบาด ไวรัส covid-19

เมื่อวันที่ ๗ พ.ค. ๖๓ เวลาประมาณ ๑๑.๓๐ น. พล.ต.ต. สยาม บุญสม ผบก.ตร.มหด.รอ.๙๐๔ , พ.ต.อ.หญิง อิสริยา สามาอาพัฒน์ รอง ผบก.ฯ , ผกก.ฯ และกำลังพล บก.ตร.มหด.รอ.๙๐๔ เดินทางลงพื้นที่ ต.ตลาดใหม่ อ.วิเศษชัยชาญ จว.อ่างทอง โดยแบ่งหน้าที่ช่วยกันนำถุงยังชีพไปแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนถึงบ้านทุกครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน