แจกถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่เดือดร้อนและยากไร้ เนื่องจากโรคระบาดไวรัส Covid-19

▶️ ตามนโยบายของ พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบช.ก. ได้สนับสนุนถุงยังชีพ จำนวน 500 ถุง ให้ บก.ตร.มหด.รอ.904 เพื่อแจกถุงยังชีพแก่ประชาชนที่เดือดร้อนและยากไร้ บริเวณลานพระปฐมราชานุสรณ์เฉลิมพระเกียรติ(สะพานพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ Covid-19

▶️ เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.63 เวลา 17.00 น.
▶️ ▶️ นำการปฏิบัติโดย
▶️ พล.ต.ต.สยาม บุญสม ผบก.ตร.มหด.รอ.904
▶️ รอง ผบก.บก.ตร.มหด.รอ.904

▶️ ▶️ พร้อมข้าราชการตำรวจ
▶️ บก.บก.ตร.มหด.รอ.904
▶️ จิตอาสา 904

▶️ ได้ร่วมกัน นำถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด แจกถุงยังชีพแก่ประชาชนที่เดือดร้อนและยากไร้ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19)

▶️ สถานที่ : บริเวณลานพระปฐมราชานุสรณ์เฉลิมพระเกียรติ(สะพานพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)