ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ลงนามถวายพระพร 2

ภาพพระราชกรณียกิจ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถหลากหลายด้าน ทั้งด้านการศึกษา การทหาร กีฬา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การแพทย์และสาธารณสุข และอื่น ๆ พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายในการประกอบพระราชกรณียกิจต่าง ๆ มากมายมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ เพื่อแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา ในหลวง รัชกาลที่ 10 พระราชทานความช่วยเหลือเพื่อทำนุบำรุงสุขให้แก่พสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ นอกจากนี้ ระยะหลังพระองค์ยังพระราชทานกิจกรรมมากมาย โดยเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ด้วยทรงปรารถนาให้พสกนิกรชาวไทยมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง เนื่องในวันฉัตรมงคล รวบรวมพระราชกรณียกิจสำคัญที่ส่งเสริมเรื่องสุขภาพ ความเป็นอยู่ที่ดี และความมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันของพสกนิกรชาวไทยมาให้ได้ชมกัน 

Bike for Mom

ในหลวง รัชกาลที่ 10 ได้พระราชทานกิจกรรมให้ประชาชนทั้งประเทศ ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ความรักที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ เสริมสร้างสุขภาพของประชาชน ในการออกกำลังกายและมีน้ำใจนักกีฬาผ่านการทรงจักรยานพระที่นั่งร่วมกับพสกนิกรอย่างใกล้ชิด

 

Credit: thairath.co.th 

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 พระองค์ทรงจักรยานพระที่นั่งพร้อมพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา นำขบวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ ในกิจกรรม “Bike for Mom” หรือ “ปั่นเพื่อแม่” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมปั่นมากที่สุดในโลกถึง 136,411 คน
 


Credit: thairath.co.th 
Bike for Mom เป็นกิจกรรมตามพระราชปณิธาน เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558  กิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ทำให้ท้องถนนในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด กลายเป็นถนนสายสีฟ้าตามสีเสื้อที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันสวมใส่ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เสียงทรงพระเจริญดังขึ้นตลอดระยะทางที่จักรยานพระที่นั่งเคลื่อนผ่านพสกนิกรที่รอเฝ้าฯ รับเสด็จสองฝั่งถนน ตั้งแต่พระลานพระราชวังดุสิต ยังกรมทหารราบที่ 11 ย้อนกลับมาที่พระลานพระราชวังดุสิต รวมระยะทาง 43 กิโลเมตร
 
Bike for Dad

ต่อเนื่องในปีเดียวกัน วันที่ 11 ธันวาคม 2558 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงจักรยานพระที่นั่งนำประชาชนทั่วประเทศปั่นจักรยาน ในกิจกรรม “Bike for Dad” หรือ “ปั่นเพื่อพ่อ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ในครั้งนี้ ทรงจักรยานพระที่นั่งพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ จากพระลานพระราชวังดุสิต ผ่านเส้นทางย่านเยาวราช วงเวียนใหญ่ กลับมาที่จุดเดิม ระยะทาง 29 กิโลเมตร ถนนทุกเส้นกลายเป็นสีเหลืองจากสีเสื้อของประชาชนที่ร่วมกันสวมใส่เพื่อแสดงความจงรักภักดี ทรงมุ่งมั่นให้ประชาชนชาวไทยรวมพลังความสามัคคี แสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านกิจกรรมการปั่นจักรยาน Credit: thairath.co.th 
 


โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

“โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ในหลวง รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระราชประสงค์ให้คนไทยร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดโครงการจิตอาสาฯ ขุดลอกคูคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณประโยชน์ รอบพระราชวังดุสิต ระหว่างวันที่ 21 – 27 มิถุนายน 2560

ทั้งนี้จิตอาสาทุกคนจะได้รับสิ่งของพระราชทาน 3 อย่าง ได้แก่ หมวกแก๊ปสีฟ้า ผ้าพันคอสีเหลือง และสมุดบันทึกความดี ตลอด 7 วัน ความร่วมมือระหว่างหน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ข้าราชบริพารในพระองค์ หน่วยราชการในเขตพื้นที่ ประชาชนจิตอาสาที่มาจากทั่วทุกสารทิศ ช่วยกันคนละไม้คนละมือ เพื่อพลิกฟื้นหลากหลายพื้นที่ให้กลับมาสะอาดอีกครั้ง

 

Credit: thairath.co.th 


 
นอกจากนี้ ในหลวง รัชกาลที่ 10 ทรงให้จัดโครงการสัปดาห์จิตอาสา ระหว่าง 28 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2560 ควบคู่กับโครงการจิตอาสาช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 5 ธันวาคม 2560 โดยมีพื้นที่ปฏิบัติงานในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม รวมถึงโครงการจิตอาสาช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม 2560 – 28 กรกฎาคม 2561 และช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 28 กรกฏาคม – 5 ธันวาคม 2561 ให้ดำเนินกิจกรรมในทุกจังหวัดทั่วประเทศ
 
ครัวพระราชทาน

“โรงครัวพระราชทาน” เป็นอีกหนึ่งในน้ำพระราชหฤทัยที่พระราชทานช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติในทุกพื้นที่ รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อให้ประชาชนมีอาหารการกินยามเดือดร้อนอย่างทันท่วงที กรมพลาธิการทหารบกจะเป็นหน่วยที่นำรถครัวสนามลงไปในพื้นที่ประสบภัย ส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่จะบริหารจัดการในภาพรวม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดหาวัตถุดิบ ปรุง และแจกจ่ายอาหารให้ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
 Credit: thairath.co.th 
 


“ครัวพระราชทาน” ที่พระราชทานบรรเทาทุกข์ สร้างความปลื้มปีติ และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างที่สุด เช่น เหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมที่อยู่อาศัยของประชาชน ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดชุมพรในเดือนพฤศจิกายน 2561 เหตุการณ์น้ำท่วม 5 อำเภอในจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เหตุการณ์พายุปาบึกถล่ม 14 จังหวัดภาคใต้ เริ่มพัดเข้าจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 พายุฤดูร้อนพัดถล่มจังหวัดอุดรธานี เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีประชาชนใน 16 ตำบล 3 อำเภอ เดือดร้อนกว่า 1 พันหลังคาเรือน และเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเขตพื้นที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

นอกจากนี้ หนึ่งในหลายเหตุการณ์ที่สร้างความประทับใจในพระเมตตา คือการค้นหาทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี 13 ชีวิต ที่ติดอยู่ในวนอุทยานถ้ำหลวง–ขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ช่วงวันที่ 23 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2561

 

Credit: thairath.co.th 
 


ในหลวง รัชกาลที่ 10 ทรงติดตามการช่วยเหลือทั้งโค้ชและนักฟุตบอลทีมหมูป่า 13 ชีวิต และพระราชทานกำลังใจ สิ่งของต่าง ๆ ให้ทีมช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง รับสั่งผ่านราชเลขาธิการส่วนพระองค์ให้ดูแลทุกอย่างดีที่สุด ทั้งครอบครัว ญาติ พ่อ แม่ ผู้ปกครองของผู้พลัดหลง และความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ทั้งยังทรงให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน โดยกองทัพภาคที่ 3 ได้นำรถปรุงอาหารเคลื่อนที่ 4 คัน ตั้งเป็นโรงครัวในพื้นที่ตั้งแต่วันแรกที่ปฏิบัติภารกิจการค้นหา ปรุงอาหารได้ถึงวันละ 4,000 ชุด แจกจ่ายให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งสื่อมวลชนที่เกาะติดสถานการณ์การค้นหา ทำให้ทุกคนมีกำลังกายและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง นำมาซึ่งความสมานสามัคคีและความเข้มแข็ง 

โรงพยาบาลที่ได้รับเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องมือแพทย์พระราชทาน

ข้อมูลและรูปภาพจาก: thairath.co.th
ลิงก์ข่าว: https://www.thairath.co.th/news/royal/1558893 : https://bit.ly/3nrOaDK