pkbadmin

24 มี.ค. 2022

pkbadmin

24 มี.ค. 2022

pkbadmin

24 มี.ค. 2022

pkbadmin

23 มี.ค. 2022

pkbadmin

23 มี.ค. 2022

pkbadmin

22 มี.ค. 2022

pkbadmin

22 มี.ค. 2022

pkbadmin

21 มี.ค. 2022

คอมมานโดจิตอาสา ร่วมกันส่งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ถุงปันสุข เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) จำนวน 600 ชุด ทั้งนี้ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมกันปฎิบัติตนตามมาตราการในการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดและร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นและร่วมกันสร้างการรับรู้ตามมาตรการให้ประชาชนอย่างทั่วถึง

จิตอาสา กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการ พล […]

pkbadmin

20 มี.ค. 2022

pkbadmin

18 มี.ค. 2022
1 27 28 29 30 31 81