pkbadmin

15 ก.ย. 2022

pkbadmin

14 ก.ย. 2022

pkbadmin

14 ก.ย. 2022

pkbadmin

13 ก.ย. 2022

pkbadmin

13 ก.ย. 2022

pkbadmin

12 ก.ย. 2022

pkbadmin

12 ก.ย. 2022

pkbadmin

12 ก.ย. 2022

พ.ต.ท.สุนทร ประตูใหญ่ สว.กก.วิเคราะห์ฯ บก.ปพ. วิทยากรจิตอาสา บรรยายให้ความรู้นักเรียน ชั้นอนุบาล2 – ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในหัวข้อ จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อปลูกฝังให้เด็กๆรู้รัก และสำนึกในการทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม และ ร่วมกับประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรม “จิตอาสา commando ปันสุขให้น้อง” บริจาคสีสำหรับทา ปรับปรุงสนามเด็กเล่น และพื้นสนาม ให้กับเด็กๆนักเรียน โรงเรียนวัดน้ำรอบ สำหรับทำกิจกรรมเรียนรู้ต่างๆ เพื่อปลูกฝังความรักและประโยชน์ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จิตอาสาสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท. จิรภพ ภู […]

pkbadmin

12 ก.ย. 2022

pkbadmin

12 ก.ย. 2022
1 5 6 7 8 9 81