พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจคอมมานโด

วันนี้ 7 ธ.ค. 63 เวลา 09.00 น. กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ ได้จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม ตามประมวลจริยธรรม พ.ศ.2563 ณ ห้องโถงชั้น 21

“สยบทุกข์ภัย รับใช้ปวงประชา”