ทำประกันโควิดถ้วนหน้าให้แก่ตำรวจคอมมานโด

วันนี้ (28 เม.ย. 64) พล.ต.ต.ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บังคับการและคณะผู้บริหาร กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ ได้จัดทำประกันสุขภาพโควิด-19 ให้แก่ข้าราชการในสังกัดทุกนาย

ท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก แม้แต่ตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานก็ไม่เว้นเช่นกัน แต่หน้าที่ความรับผิดชอบที่เหนือสิ่งอื่นใด ทำให้เรายังคงต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
พี่น้องประชาชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง

โดยผู้บังคับการได้มีนโยบายให้กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ มีการเพิ่มมาตรการการความปลอดภัยในด้านของสุขภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด เพื่อเป็นหลักประกันความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชนผู้รับบริการ ตัวเจ้าหน้าที่เอง
รวมไปถึงครอบครัวและคนใกล้ชิดของข้าราชการตำรวจ

จึงได้จัดให้มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ซึ่งได้จัดไปแล้วจำนวน 2 ครั้ง รวมถึงส่งตัวผู้ติดเชื้อทุกนายเข้ารับการรักษา และกักตัวผู้ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อตามเวลาที่กรมควบคุมโรคกำหนด รวมถึงดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอื่นๆ อย่างเคร่งครัด

จึงได้มีนโยบายจัดทำประกันโควิดให้แก่บุคลากรในสังกัดทุกนาย เป็นการยกระดับด้านสวัสดิการ สร้างขวัญกำลังใจ
และความมั่นใจให้แก่ข้าราชการตำรวจ เพื่อให้มีความพร้อมทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจ ในการปฏิบัติงาน
เพื่อสถาบัน และประชาชนอย่างต่อเนื่องต่อไป

“สยบทุกข์ภัย รับใช้ปวงประชา”