จับสาวหลอกพาคนไปทำงานต่างแดน

ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบก.ปพ. , พ.ต.อ.วรศักดิ์ บัณฑิต , พ.ต.อ.จิระเศรษฐ์ ดาวเงินตระกูล รอง ผบก.ปพ. , พ.ต.อ.วีพงษ์ กงแก้ว ผกก.1 บก.ปพ. , พ.ต.ท.ณัฐวุฒิ รุ่งเรือง , พ.ต.ท.ณัฐพงศ์ ปัญญากาญจน์ , พ.ต.ท.เอกพงษ์ ผูกพันธ์ รอง ผกก.กก.1 บก.ปพ.

สั่งการให้ พ.ต.ต.ณัฐพร ช่วยนุกูล สว.กก.1 บก.ปพ. , ร.ต.อ.ปองพล  จันทรปรางกูร รอง สว.กก.1 บก.ปพ., ด.ต.วิฑูรย์   เกื้อสกุล, ส.ต.อ.กิตติศักดิ์ สารีคำ , ส.ต.ต.ปิยภัฏชรพงษ์  ใจมณี , ส.ต.ต.จตุพล มาสี , ส.ต.ต.อภิวัฒน์  วิมาเณ ผบ.หมู่.กก.1 บก.ปพ. จับกุมตัว

ผู้ต้องหา :  นางสาวปวีณา  บุดดาวงษ์ อายุ 35 ปี

ผู้ต้องหา จำนวน 4 หมายจับ

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

หมายจับที่ 1 : หมายจับศาลจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ที่ 83/61 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม  2561

ความผิดฐาน : “ร่วมกันหลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถหางานหรือสามารถส่งไปฝึกงานในต่างประเทศได้โดยการหลอกลวงดังว่านั้น ได้ไปซึ่งเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ถูกหลอกลวง”

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

หมายจับที่ 2 : หมายจับศาลจังหวัดหนองคาย ที่ 198/2561 ลงวันที่ 2 ตุลาคม  2561

ความผิดฐาน : “ร่วมกันหลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถหางานหรือสามารถส่งไปฝึกงานในต่างประเทศได้โดยการหลอกลวงดังว่านั้น ได้ไปซึ่งเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ถูกหลอกลวง”

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

หมายจับที่ 3 : หมายจับศาลจังหวัดสุโขทัย ที่ 204/2561 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561

ความผิดฐาน : “ร่วมกันหลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถหางาน หรือสามารถส่งไปฝึกงานในต่างประเทศได้ และโดยการหลอกลวงดังว่านั้น ได้ไปซึ่งเงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากผู้ถูกหลอกลวง”

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

หมายจับที่ 4 : หมายจับศาลจังหวัดหนองคาย ที่ จ.19/2562 ลงวันที่ 28 มกราคม  2562

ความผิดฐาน : “ร่วมกันจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานที่ต่างประเทศ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนจัดหางานกลาง หลอกลวงว่าสามารถหางาน หรือ สามารถส่งไปฝึกงานในต่างประเทศได้โดยการหลอกลวงดังว่านั้น ได้ไปซึ่งเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ถูกหลอกลวง”

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

พฤติการณ์ในคดี : ผู้ต้องหาในคดีนี้ได้ติดต่อมายังผู้ต้องหาอ้างว่านายจ้างของตนต้องการคนงานจำนวนมาก ในตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด สัญญาจ้างมีกำหนด 2 ปี อีกทั้งตนก็ทำงานอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา อีกด้วย

ผู้เสียหายซึ่งมีความสนใจในการไปทำงานต่างประเทศอยู่แล้วจึงเกิดความสนใจ ผู้ต้องหาจึงอาสาว่าเรื่องเอกสารที่ประเทศไทย และเรื่องยื่นขอวีซ่าเพื่อไปทำงาน ตนจะเป็นผู้ดำเนินเรื่องให้ ผู้เสียหายจึงจัดส่งเอกสารหลักฐานการสมัครงานทั้งหมดให้ผู้ต้องหา


ก่อนที่จะให้ผู้เสียหายโอนเงินเข้าบัญชีของตน จำนวน 377,000 บาท เพื่อเป็น “ค่าวีซ่า” แต่หลังจากโอนเงินให้แล้วก็ไม่ได้ไปทำงานตามที่ตกลง แถมยังติดต่อไม่ได้อีกด้วย ซึ่งผู้ต้องหาได้ใช้กลวิธีเช่นนี้หลอกลวงคนที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศหลายราย ก่อนจะถูกตำรวจคอมมานโดจับกุม เพื่อดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป

“สยบทุกข์ภัย รับใช้ปวงประชา”