ผู้บังคับบัญชา

ผบก.
รอง ผบก.
ผกก.

พล.ต.ต.ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง

ผู้บังคับการปฏิบัติการพิเศษ

พ.ต.อ.จีระเศรษฐ์ ดาวเงินตระกูล

รองผู้บังคับการปฏิบัติการพิเศษ

ควบคุมดูแล กองกำกับการสายตรวจ

พ.ต.อ.ธีรชาติ ธีรชาติธำรง

รองผู้บังคับการปฏิบัติการพิเศษ

รับผิดชอบงานมั่นคงและการข่าว

พ.ต.อ.สุรพันธ์ มั่นคงดี

รองผู้บังคับการปฏิบัติการพิเศษ

รับผิดชอบจิตอาสา

พ.ต.อ.ณรงค์เวทย์ โอนสูงเนิน

รองผู้บังคับการปฏิบัติการพิเศษ

รับผิดชอบงานบริหารและจิตอาสา

พ.ต.อ.หญิง อิสริยา สามาอาพัฒน์

รองผู้บังคับการปฏิบัติการพิเศษ

รับผิดชอบงานบริหาร

พ.ต.อ.วรศักดิ์ บัณฑิต

รองผู้บังคับการปฏิบัติการพิเศษ

รับผิดชอบงานถวายความปลอดภัย

พ.ต.อ.บุญฤทธิ์ ศรีวิจิตร

รองผู้บังคับการปฏิบัติการพิเศษ

ควบคุมดูแล กองกำกับการ 4

พ.ต.อ.จักรวรรดิ บุญทวีกุลสวัสดิ์

รองผู้บังคับการปฏิบัติการพิเศษ

ควบคุมดูแล กองกำกับการ 5

พ.ต.อ.สุขุม ทองนุช

รองผู้บังคับการปฏิบัติการพิเศษ

ควบคุมดูแล กองกำกับการ 2

พ.ต.อ.เศรษฐณัณข์ ทิมวัฒน์

รองผู้บังคับการปฏิบัติการพิเศษ

ควบคุมดูแล กองกำกับการวิเคราะห์ฯ และฝ่ายอำนวยการ

พ.ต.อ.วีพงษ์ กงแก้ว

ผกก.๑ บก.ปพ.

ว่าที่ พ.ต.อ.ชัยสิทธิ์ วงษ์ทอง

ผกก.๒ บก.ปพ.

พ.ต.อ.ศิววงศ์ ดำรงสัจจ์ศิริ

ผกก.๓ บก.ปพ.

ว่าที่ พ.ต.อ.สุรชัจ สีมุเทศ

ผกก.๔ บก.ปพ.

พ.ต.อ.ชัยฏิภูมิ อำนวยชัย

ผกก.๕ บก.ปพ.

ว่าที่ พ.ต.อ.กฤษกร หอมจรรยา

ผกก.๖ บก.ปพ.

พ.ต.อ.อภิสัณฐ์ ไชยรัตน์

ผกก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.ปพ.

พ.ต.อ.วชิรา ยาวไทยสงค์

ผกก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.ปพ.

พ.ต.อ.เรืองรัตน์ หงษ์ทิพรัตน์

ผกก.สายตรวจ บก.ปพ.

ว่าที่ พ.ต.อ.อานันท์ วิชเศรษฐสมิต

ผกก.ฝอ.บก.ปพ.