ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.ศุภากรณ์ จันทาบุตร

ผู้บังคับการปฏิบัติการพิเศษ

พ.ต.อ.ธีรชาติ ธีรชาติธำรง

รองผู้บังคับการปฏิบัติการพิเศษ

รับผิดชอบงานมั่นคงและการข่าว

พ.ต.อ.สุรพันธ์ มั่นคงดี

รองผู้บังคับการปฏิบัติการพิเศษ

รับผิดชอบงานสืบสวนและป้องกันปราบปรามอาชญากรรม

พ.ต.อ.หญิง อิสริยา สามาอาพัฒน์

รองผู้บังคับการปฏิบัติการพิเศษ

รับผิดชอบงานบริหาร

พ.ต.อ.วรศักดิ์ บัณฑิต

รองผู้บังคับการปฏิบัติการพิเศษ

รับผิดชอบงานถวายความปลอดภัย

พ.ต.อ.บุญฤทธิ์ ศรีวิจิตร

รองผู้บังคับการปฏิบัติการพิเศษ

รับผิดชอบงานกฎหมายและสอบสวน

พ.ต.อ.สมภพ ศิริไพพรรณ

รองผู้บังคับการปฏิบัติการพิเศษ

รับผิดชอบงานกิจการพิเศษและคฝ.รอบเขตพระราชฐาน

พ.ต.อ.สุขุม ทองนุช

รองผู้บังคับการปฏิบัติการพิเศษ

รับผิดชอบงานจเรตำรวจ

พ.ต.อ.เศรษฐณัณข์ ทิมวัฒน์

รองผู้บังคับการปฏิบัติการพิเศษ

รับผิดชอบงานบริหาร

พ.ต.อ.ศราณุ โสมทัต

รองผู้บังคับการปฏิบัติการพิเศษ

รับผิดชอบงานมั่นคงและการข่าวและงานกิจการพิเศษและคฝ.รอบเขตพระราชฐาน

พ.ต.อ.ชวลิต ศาสตร์เวช

รองผู้บังคับการปฏิบัติการพิเศษ

รับผิดชอบงานจิตอาสา

พ.ต.อ.ไผท คูสันเทียะ

ผกก.๑ บก.ปพ.

พ.ต.อ.ชิงชัย ภูสำเภา

ผกก.๒ บก.ปพ.

พ.ต.อ.ศิววงศ์ ดำรงสัจจ์ศิริ

ผกก.๓ บก.ปพ.

ว่าที่ พ.ต.อ.สุรชัจ สีมุเทศ

ผกก.๔ บก.ปพ.

พ.ต.อ.ชัยฏิภูมิ อำนวยชัย

ผกก.๕ บก.ปพ.

ว่าที่ พ.ต.อ.กฤษกร หอมจรรยา

ผกก.๖ บก.ปพ.

พ.ต.อ.อภิสัณฐ์ ไชยรัตน์

ผกก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.ปพ.

ว่าที่ พ.ต.อ.เจษฎา โสมนัส

ผกก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.ปพ.

พ.ต.อ.เรืองรัตน์ หงษ์ทิพรัตน์

ผกก.สายตรวจ บก.ปพ.

ว่าที่ พ.ต.อ.อานันท์ วิชเศรษฐสมิต

ผกก.ฝอ.บก.ปพ.