จิตอาสาคอมมานโด เข้าร่วมกิจกรรม Fix it จิตอาสาภัยพิบัติ

ตำรวจจิตอาสาคอมมานโดได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ Fix it จิตอาสาภัยพิบัติ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ วิทยาลัยเทคนิคดุสิต

“สยบทุกข์ภัย รับใช้ปวงประชา”