คอมมานโดจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์”มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา2019 (โควิด19) ในพื้นที่เป็นประจำทุกๆวันอาทิตย์

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของพล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก.

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 07.30-09.30
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์”มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา2019 (โควิด19) ในพื้นที่เป็นประจำทุกๆวันอาทิตย์ณ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ร่วมอำนวยความสะดวกประชาชน

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี /หัวหน้าจิตอาสา904 จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายมนตรา พรมสินธุ ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี/เลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายกล้าณรงค์ ยุติธรรม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายกัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์ นายอำเภอบ้านนาสาร พร้อมด้วยจิตอาสาทุกภาคส่วนในพื้นที่ ร่วมกันส่งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ถุงปันสุข เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) จำนวน 900 ชุด ทั้งนี้ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมกันปฎิบัติตามมาตราการในการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดและร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นและร่วมกันสร้างการรับรู้ตามมาตรการให้ประชาชนอย่างทั่วถึง
ข้าวกล่อง อาหาร ขนม ผลไม้ น้ำดื่ม เครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง หน้ากากอนามัย ไข่ไก่ และเจลแอลกอฮอล์
ทุกภาคส่วนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและจะร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจตลอดไป