คอมมานโดจิตอาสา ดำเนินการ ” โครงการสายตรวจเพื่อนชุมชน ” โดยมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กับผู้ป่วยติดเตียง-ผู้สูงอายุ ,อาหารและเครื่องดื่ม ไว้สำหรับละศีลอดในเดือน รอมฎอน พี่น้องมุสลิม ณ ชุมชนโค้งรถไฟยมราช เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยและครอบครัว ลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว บรรเทาความเดือดร้อน รวมถึงเพื่อเป็นสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสัมพันธภาพระหว่างตำรวจและประชาชน เกิดความเข้าใจ เกิดทัศนคติที่ดี เกิดศรัทธาและความเชื่อมั่นในองค์กร

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก.

บก.ปพ. อำนวยการโดย
พล.ต.ต.ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง
ผบก.ปพ.
พ.ต.อ.ชวลิต ศาสตร์เวช
รอง ผบก.ปพ.

▶️ วันนี้( 8 เม.ย. 65)เวลา 11.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.เรืองรัตน์ หงษ์ทิพรัตน์ ผกก.สายตรวจ บก.ปพ. , พ.ต.ท.คมเดช นธกิจไพศาล รอง ผกก.สายตรวจ บก.ปพ. และ พ.ต.ท.ชิงชัย ภูสำเภา รอง ผกก.สายตรวจ บก.ปพ.

▶️ มอบหมายให้ พ.ต.ท.เอกรัฐ จิตรโสภาภรณ์ สว.กก.สายตรวจ บก.ปพ. , พ.ต.ต.พุทธางกูร
เรืองธรรม สว.กก.สายตรวจ บก.ปพ. , ร.ต.อ.อนุสรณ์ กรอบเพ็ชร
,ร.ต.อ.ก้องกิดากร บุญช่วยสี รอง สว.กก.สายตรวจ บก.ปพ. พร้อมด้วยกำลังพล กก.สายตรวจ บก.ปพ.

▶️ ดำเนินการ ” โครงการสายตรวจเพื่อนชุมชน ” โดยมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กับผู้ป่วยติดเตียง-ผู้สูงอายุ ,อาหารและเครื่องดื่ม ไว้สำหรับละศีลอดในเดือน รอมฎอน พี่น้องมุสลิม ณ ชุมชนโค้งรถไฟยมราช เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยและครอบครัว ลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว บรรเทาความเดือดร้อน รวมถึงเพื่อเป็นสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสัมพันธภาพระหว่างตำรวจและประชาชน เกิดความเข้าใจ เกิดทัศนคติที่ดี เกิดศรัทธาและความเชื่อมั่นในองค์กร